Zorgen om brandincidenten bij ouderen

door VRR

Rotterdam 18.04.2014 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen dinsdag 15 april 2014 rond 14:00 uur, naar aanleiding van een grote brand...
in een wooncomplex Het Lichtpunt aan het Homerusplein in Rotterdam, 200 bewoners moeten evacueren en voor de nacht elders moeten onderbrengen.
 
De brand ontstond in een woning op de 2e etage van het complex. Er kwam in korte tijd veel rook vrij die zich snel verspreidde door het gehele pand. Vanwege deze rookontwikkeling was het handelingsperspectief aan de bewoners in eerste instantie om in het appartement te blijven, deuren dicht te houden of naar het balkon aan de veilige zijde te gaan en daar te wachten op nadere instructies.
 
Daarna is de evacuatie ingezet en zijn de bewoners van het wooncomplex naar hotels en wijkgebouwen vervoerd. De bewoners konden die dag niet meer terug naar hun woningen omdat het gebouw moest worden gelucht en de liftinstallaties door de brand niet meer in gebruik konden worden genomen. Het appartement waar de brand is ontstaan is zwaar beschadigd, evenals de woningen rond de brandhaard.

De hulpverleners, in het bijzonder de brandweer, hebben een aantal belangrijke constateringen gedaan tijdens de bestrijding van de brand en de daarna ingezette evacuatie. Zo werden zij geconfronteerd met een aanzienlijk aantal minder- of niet-mobiele bewoners, waarvan een aantal zelfs bedlegerig was. Deze mensen waren niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen. De hulpdiensten moesten de bewoners met rolstoel of ‘evacchairs’ uit het pand evacueren, soms zelfs voorzien van vluchtmaskers. Dit heeft de ontruiming bemoeilijkt en vertraagd. Uiteindelijk moesten 13 bewoners tijdelijk in een zorg/verpleeginrichting worden ondergebracht, omdat in de reguliere opvang niet de nodige zorg kon worden geboden.

Onder leiding van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben in totaal meer dan 200 hulpverleners zich ingezet om de brand te blussen, het gebouw te ontruimen en de bewoners tijdelijk op te vangen. Inmiddels heeft woningcorporatie Havensteder, die het pand beheert, de leiding genomen in het verder opvangen van de bewoners en het repareren van de schade die is ontstaan door de brand.

Omdat deze brand niet op zichzelf staat maar we in de voorbije periode meerdere branden in zorgwoningen hebben gehad die grote impact hadden op de rest van het gebouw, zal nu ook een vervolgonderzoek worden ingesteld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. de politie (FO) en het IFV.

Dit onderzoek zal zich in eerste aanvang richten op de vraag hoe het kan dat door een relatief kleine brand in één woning een compleet gebouw bestemd voor senioren langere tijd onbewoonbaar raakt en er 13 personen met rookintoxicatie naar het ziekenhuis moeten worden afgevoerd. Wat zegt dit over de brandveiligheid in seniorenwoningen in z’n algemeenheid en welke rol speelt het optreden van de brandweer hierbij?Hierbij komen ook vragen aan de orde als: Wat was de oorzaak van de brand? Wat was het brandveiligheidniveau van het gebouw en voldeed dit aan wet- en regelgeving? Hoe verliep de ontvluchting van de bewoners? Wat kunnen we hiervan leren voor de brandveiligheid in seniorenhuisvesting/zorggebouwen in z’n algemeenheid?

De VRR wordt in dit soort situaties te vaak geconfronteerd met minder zelfredzame mensen en vraagt aandacht voor dit probleem. De VRR wil graag met gemeenten, verhuurders, zorginstellingen, maatschappelijke instellingen en andere betrokkenen dit onderwerp bespreken en gezamenlijk zoeken naar oplossingen om dit te voorkomen. Het onderzoek zal daarbij een belangrijk onderdeel vormen. De VRR geeft hoge prioriteit aan preventie en heeft een langjarig programma ‘Brandveilig Leven’ opgezet, waarbij veel aan brandpreventie wordt gedaan in stad en streek. Ook beschikt de VRR over wijkbrandweermannen die de verbindende schakel vormen tussen de brandweer, de instanties en de wijkbewoners. Deze wijkbrandweerman is aanspreekbaar in de wijk.

Bewoonster overleden na binnenbrand Oranjeplein

De situatie die de VRR tijdens de brand in Het Lichtpunt aantrof, onderstreept ook de zorgen die Brandweer Nederland uitsprak in haar persbericht van 8 april. De landelijke organisatie stelt dat het aantal doden door brand onder ouderen sterk zal toenemen zoals vorig jaar in Maasdijk. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond deelt die zorgen en constateert dat er teveel kwetsbare mensen in gebouwen wonen met minimale brandveiligheidsvoorzieningen.