Booteigenaren gezocht op zes locaties!

HH Delfland

Westlanden 20.02.2015 - Om de doorstroming optimaal te houden, verwijdert Delfland regelmatig (bijna) gezonken boten uit het water.

Delfland is namelijk verantwoordelijk voor schoon water in sloten en vaarten, zorgt voor veilig en doelmatig gebruik van vaarwegen en houdt ook de doorstroming van het water in de gaten.

Medewerkers van Delfland stuiten nogal eens op (bijna) gezonken bootjes. Als deze na verloop van tijd niet door de eigenaar zijn weggehaald, doet Delfland dit. De kosten worden dan uiteraard verhaald op de eigenaar van de boot.

De eigenaar van onderstaande boot wordt op dit moment gezocht. Delfland doet dit op grond van de Wrakkenwet.

Wrakkenwet

De teamleider Handhaving maakt namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, het volgende bekend. Op grond van de artikelen 1, 2 en 3 van de Wrakkenwet wordt een gezonken vaartuig gelicht en afgevoerd. De vaartuigen vervuilen het water, belemmeren de doorvaart en de doorstroming in sloten en vaarten. Van de vaartuigen is ondanks (buurt)onderzoek (nog) geen eigenaar bekend.

Delfland is op zoek naar de eigenaren van onderstaand bootjes.

 

Bootje Poelkade 30-32 's-gravenzande

Boot 1

 • locatie: Poelkade 30-32 in 's-Gravenzande 
 • soort: kajuitbootje wit/blauw

 

Bonte Haas

Boot 2

 • locatie: Zwethkade Noord te Rijswijk ter hoogte van de Bonte Haas
 • soort: wit jachtje met licht oranje kajuit - blauw zeil
 • lengte: circa 7 meter

Zwethkade Noord 7 rijsiwjk

Boot 3

 • locatie: Zwethkade Noord 7 te Rijswijk
 • soort: wit met donker blauw kajuitjachtje
 • lengte: circa 7 meter

Haantje 11 Rijswijk

Boot 4

 • locatie: Haantje 11 te Rijswijk
 • soort: motorbootje
 • lengte: circa 5 meter

 

Sionsweg Rijswijk

Boot 5

 • locatie: Sionsweg te Rijswijk
 • soort: Houten sloep
 • lengte: circa 9 meter

 

Boot 6

DSC01179

 • locatie: Duifpolder te Maasland 
 • soort: Roeibootje
 • lengte: circa 3,5 x 1,5 meter

Bent u of kent u de eigenaar van bovengenoemd vaartuigen dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons Meldpunt via telefoonnummer (015) 270 18 88 of e-mailadres meldpunt@hhdelfland.nl op te nemen.

Kosten

Bij teruggave van het vaartuig aan de eigenaar kunnen de kosten voor berging en opslag in rekening worden gebracht. Wanneer het vaartuig niet voor genoemde datum door de eigenaar is geclaimd wordt het vaartuig, vanwege de vermoedelijke geringe waarde, gesloopt.

Wij wijzen u erop dat het conform artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet is verboden om vanaf de dagtekening van deze mededeling zonder toestemming van Delfland spullen/zaken van het vaartuig of voorwerp te verwijderen. U moet hiervoor contact opnemen met het Meldpunt Toezicht van Delfland, op het hierboven vermelde telefoonnummer.