Buurtpreventie in Den Hoorn actief!

Midden Delfland

Den Hoorn 31.01.2014 - Donderdagavond heeft in de Hoornbloem een bijeenkomst van Buurtpreventie Den Hoorn plaatsgevonden.

Er waren twee belangrijke agendapunten. Als eerste was er de officiële start van Buurtpreventie Den Hoorn. Verder werd er informatie verstrekt voor nieuwe deelnemers.

Officiële start

De burgemeester, de politie en de Stichting Buurtpreventie Den Hoorn hebben het samenwerkingsconvenant ondertekend. Direct daarna werd de eerste ronde gelopen. Het eerste team bestond uit twee leden van buurtpreventie en de burgermeester. Zij werden op de voet gevolgd door de cameraman van de Westlandse Omroep Stichting (WOS).

Wat gebeurde er tijdens de eerste ronde?

De burgemeester en de twee buurtpreventen hebben zich voordat zij gingen surveilleren eerst aangemeld bij de wachtcommandant van de politie. Buurtpeventieteams hebben daarvoor een rechtstreeks telefoonnummer. Toen de wachtcommandant was geïnformeerd konden zij de straat op.

het buurtpreventieteam meldt zich aan bij de wachtcommandant
foto: het buurtpreventieteam meldt zich aan bij de wachtcommandant

Tijdens de eerste ronde kwamen zij al enkele zaken tegen, zoals openstaande ramen en deuren. Zelfs een auto bleek niet op slot te zijn. De bestuurder van de auto was blij dat hij dankzij de tip van de buurtpreventen zijn voertuig alsnog kon afsluiten. Ook met enkele jongeren die zich in de buurt van de bibliotheek ophielden werd een kennismakingsgesprek gevoerd. De jongeren werd uitgelegd dat buurtpreventie ook in Den Hoorn een oogje in het zeil houdt.

Informatie voor nieuwe leden

Terwijl buiten de eerste ronde werd gelopen, stond binnen de informatiebijeenkomst in het teken om nieuwe buurtpreventen te werven en uitleg te geven over de werkwijze van Buurtpreventie Den Hoorn. De politie en de door de wol geverfde buurtprevent Kees van der Vaart uit Maasland waren aanwezig om vragen te beantwoorden en ervaringen uit te wisselen.

Het convenant

De burgemeester, politiechef, voorzitter en secretaris van de Stichting Buurtpreventie Den Hoorn hebben het convenant ondertekend. In dit convenant staan afspraken over de samenwerking tussen buurtpreventie, gemeente en politie. Hiermee is het burgerinitiatief officieel van start! De buurtpreventen kunnen nu gaan lopen en dat hebben ze dus ook meteen gedaan.
de poltiechef, de secretaris van Buurtpreventie Den Hoorn, de burgemeester en de voorzitter van Den Hoorn ondertekenen het convenant
foto: de poltiechef, de secretaris van Buurtpreventie Den Hoorn, de burgemeester en de voorzitter van Den Hoorn ondertekenen het convenant

Alle dorpen in Midden-Delfland hebben buurtpreventie

Na het ondertekenen van het convenant en na het lopen van de eerste ronde in Den Hoorn is het een feit dat alle dorpen in Midden-Delfland  buurtpreventieteams hebben. In het buitengebied zijn vergelijkbare teams actief in de vorm van belcirkels. Samen met de politie en de gemeente houden we Midden-Delfland veilig en leefbaar.