Buurtpreventie Westland start wervingsactie

Buurtpreventie Westland

Westland 09.05.2014 - De buurtpreventieverenigingen in Westland starten maandag 12 mei een gezamenlijke wervingsactie.

Mede door de aanwezigheid van buurtpreventie is het vandalisme, de overlast en de criminaliteit flink teruggedrongen. Om dit in stand te houden zijn meer buurtpreventen nodig.

Door het gehele Westland komen posters te hangen met de oproep om vrijwilliger te worden bij de buurtpreventie. Op de poster wordt de kenmerkende rode jas van de buurtpreventie uitnodigend omhooggehouden: men kan de jas zó aantrekken. Ook in WOS Alert is vanaf woensdagavond 14 mei aandacht voor de werkzaamheden van buurtpreventie.

Buurtpreventen fungeren als de "extra" ogen en oren voor politie en gemeente door één of twee keer per maand in teams door de buurt te lopen of te fietsen. Daarnaast kunnen buurtpreventen ook voorlichting geven over inbraakpreventie en toezicht houden bij evenementen. Door deze vorm van burgerparticipatie wordt er op lokaal niveau een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

In gemeente Westland zijn 10 buurtpreventieverenigingen actief (9 in dorpskernen en 1 in een buitengebied). De buurtpreventieverenigingen werken samen met politie Westland en Gemeente Westland. Buurtpreventen hebben dezelfde rechten als andere inwoners, maar tijdens surveillances is er rechtstreeks contact mogelijk met de politie.

Aanmelden Op www.gemeentewestland.nl/buurtpreventie kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden en contact opnemen met de lokale buurtpreventievereniging.