Meldingen huiselijk geweld eerste helft 2021 gedaald

CBS

Nederland 29.10.2021 - Het eerste half jaar van 2021 ontvingen de Veilig Thuis organisaties bijna 61.000 meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling


en/of huiselijk geweld. Daarnaast gaven ze ruim 67.000 keer advies aan slachtoffers, omstanders of professionals. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. Een beller krijgt advies over hoe zelf te handelen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig, dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie. Ze stelt de voorwaarden voor een veilige situatie vast en schakelt, indien nodig, vervolghulp in. Bij een advies ligt de verantwoordelijkheid voor eventuele vervolgstappen bij de adviesvrager. Is er een melding gedaan, dan is Veilig Thuis verantwoordelijk voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen.

Meer adviezen, minder meldingen
In het eerste halfjaar van 2021 was het aantal door Veilig Thuis afgegeven adviezen hoger dan het aantal ontvangen meldingen. Een jaar daarvoor was dat nog andersom. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 waren er 15% meer adviezen en 6% minder meldingen.

Helft gaat over kindermishandeling
Kindermishandeling en huiselijk geweld komen voor in allerlei vormen. De beller die om advies vraagt of een melding doet, geeft aan van welke vorm van geweld vermoedelijk sprake is. Later kan blijken dat er nog meer, of iets anders, aan de hand is. Eén advies of melding kan gaan over meerdere soorten geweld. Ruim de helft van de adviezen en meldingen in de eerste helft van 2021, respectievelijk 53% en 51%, ging over situaties waarbij de adviesvrager of melder een vermoeden had van kindermishandeling (al dan niet in combinatie met andere vormen van geweld). Bij de adviezen was in 22% sprake van (ex-)partnergeweld en in 29% van andere problematiek. 37% van de meldingen betrof geweld door de (ex-) partner en in 21% was de melding voor iets anders dan huiselijk geweld of kindermishandeling. .

Meeste meldingen van politie, veel adviezen aan burgers
Zowel professionals als burgers kunnen bij Veilig Thuis om advies vragen of een melding doen. In het eerste halfjaar van 2021 is 64% van alle meldingen gedaan door de politie. 26% kwam van andere professionele melders zoals artsen, onderwijs- en jeugdzorginstellingen en 10 procent van burgers. Een jaar eerder kwam 66% van de politie en 24% van overige professionals.

Adviezen zijn in ruim de helft van de gevallen (54%) gegeven aan professionele adviesvragers. In tegenstelling tot bij de meldingen was het aandeel van de politie hierin zeer beperkt (4%). 45% van alle adviezen is gegeven aan burgers. Een jaar eerder was dat nog 43%.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.