Vuilstorters in de Dijkstraat bekend

Westlanders.nu

Honselersdijk 18.05.2014 - De Honselersdijkse buurtpreventie is goed op de hoogte wat er speelt in het dorp, en ook is bekend gemaakt wie de troepmakers in de Dijkstraat zijn geweest.

Dat kregen de buurtpreventen vrijdagavond onder andere te horen tijdens de jaarvergadering van de 70 koppen tellende vereniging.

Vice voorzitter Cor van Elswijk deelde mee dat uit onderzoek is gebleken dat een paar Poolse bewoners in de buurt verantwoordelijk zijn geweest voor de regelmatig terugkerende vuilnishoop in de Dijkstraat.

Omdat de vuilniszakken al weggehaald waren voordat de BOA 's er onderzoek naar konden doen, zijn bekeuringen tot op heden uitgebleven. Verder is teruggekeken op 2013 waarin het 15 jarig bestaan van de vereniging centraal stond. Dat eenmalige feest hakte aardig in op het budget, maar derhalve wist het bestuur de financiën aardig in balans te houden.

Verder heeft tweewielerzaak Cor de Bruin twee damesfietsen aan de buurtpreventie geschonken waar de dorpsrondes mee worden gemaakt. In het najaar van 2014 worden activiteiten voor/met de leden gehouden. Ook wordt dan middels een huis aan huis actie gezocht naar nieuwe, jonge leden.

Terugkerende klacht is dat de politie bij serieuze calamiteiten in het dorp dikwijls de buurtpreventie vergeet in te lichten wat er gaande is, zoasl laatst bij een verwarde vrouw het geval was. Een andere wens is een elektrische fiets(en) wat in de buitengebieden wel handig is.

De twee hotspots die Honselersdijk telt worden in de gaten gehouden, maar behalve de helaas standaard auto en woninginbraken is het rustig in het dorp.

Wenselijk is dat gemeente Westland zich hard gaat maken voor een wegsleepregeling bij fout parkeerders. (zie artikel). Verder voerden BOA Jeffrey, één van de 11 BOA 's die gemeente Westland telt, en Anja Hitsers van Vitis Welzijn en Paul de Zeeuw als buurtprevent het woord. Een geslaagde avond.