Bastaardsatijnrups weer gesignaleerd in de duinen

Delfland

Ter Heijde 26.02.2021 - In het duingebied bij Ter Heijde is sinds eind januari de bastaardsatijnrups weer gesignaleerd.

De rupsen bevinden zich elk jaar in de duindoornstruiken en zorgen in het strandseizoen voor veel overlast bij de strandbezoekers. Delfland heeft de eigenaars van Moments Beach ontheffing verleend voor het betreden van de duinen, om samen met enkele andere vrijwilligers de nesten weg te knippen. Deze ontheffing geldt tot aan het broedseizoen die 15 maart begint. De gemeente voert de nesten af.

Afgelopen 10 dagen zijn al heel wat nesten in de duinen bij verschillende strandslagen weggeknipt, zo kreeg de redactie te horen.

In deze periode zijn de rupsen nog niet actief en blijven in hun nesten. Samen met de gemeente en vrijwilligers is afgesproken dat de spinselnesten in het duingebied bij Ter Heijde weggehaald worden. 

Bastaardsatijnrupsen lopen in het strandseizoen vanuit de duinen naar het strand en veroorzaken overlast door hun brandharen. Eerdere knipacties wijzen uit dat het weghalen van de spinselnesten uit de duindoornstruiken helpt. Hierdoor is er in de zomermaanden de afgelopen jaren weinig last geweest.

Bastaardsatijnvlinders vliegen vanaf eind mei tot augustus. De rupsen overwinteren in de duindoorstuiken. De bastaardsatijnrups is een rups die dezelfde soort klachten geeft als de eikenprocessierups. Contact met de brandharen van de rups kan heftige jeuk en huiduitslag veroorzaken. Het kan ook leiden tot irritatie aan de ogen en luchtwegen.