Blauwe reigers nestelen weer op het Kerkhof Naaldwijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/03/2019 15:41

Naaldwijk 31.03.2019 - Al jaren lang wordt de kleine kolonie blauwe reigers die elk jaar nestelen in de pinusbomen op het kerkhof aan de Geestweg

te Naaldwijk weg gepest door enkele politieke partijen. In 2018 nog wilde het college de reigernesten verwijderen. Alle eerdere pogingen faalden.

Nu worden weer volop nesten gebouwd, prachtig om te zien. En voor de duidelijkheid, de nesten en de vogels zijn beschermd!

Deze raad en dit college zou serieus haar zorgplicht voor dieren beter moeten invullen. Westland doet er al jaren helaas alles aan om reigers te verjagen, ook die van het Schefferkampbos zijn verjaagd, maar broeden nog in de omgeving. Het hele jaar door worden in Westland vogels verjaagd, bomen waar ze in wonen worden gekapt.  Er zijn nog maar 3 kleine kolonies Blauwe reigers in Westland, enkele tientallen vogels. 

De meesten broeden in een den, sommigen in loofbomen, soms in een Thuja, 4 in een gekandelaberde wilg in de Lier en 1 paar heeft eerder in een beuk gebroed. Deze kolonies zijn in 2017 en 2018 weer in omvang afgenomen. We zullen moeten afwachten wat er dit jaar van de broedsels terecht komt.

Het kerkhof in Naaldwijk is op dit ogenblik een van de weinige vogelgebieden in Westland. Naast reigers zie je er groene parkieten, kauwtjes, eksters, kraaien, merels, mussen, koolmeesjes, roodborstjes en de hier broedende trekvogels komen er ook weer aan. Komende tijd de moeite waard dit meest groene kerkhof van Westland eens te bezoeken.

Ook het Westerhonk is een goed vogelgebied, er zit zelfs een ooievaar en wilt u watervogels zien, ga dan eens kijken bij de waterberging Wollebrand. Ook in andere waterbergingen zitten nu veel watervogels te broeden.

Natuur-Westland

Aad van Uffelen