Botulisme in sloot van Rheedesingel

Gemeente Westland

De Lier 02.09.2016 - In de omgeving van De Lierse Van Rheedesingel is botulisme geconstateerd. De dode zwaan die vorige week woensdag is onderzocht blijkt

door botulisme, type C, te zijn omgekomen. Deze variant levert geen gevaar voor mens, hond en andere zoogdieren. Deze variant treft vooral watervogels en vissen.

In de afgelopen periode is een aantal dode watervogels gevonden in de omgeving van De Lier Westland. Om verspreiding van de ziekte tegen te gaan controleren het Hoogheemraadschap, de dierenambulance en de gemeente de watergangen op aanwezigheid van dode dieren. Aangetroffen dode dieren worden direct opgeruimd. Daarnaast zorgt de gemeente, samen met het Hoogheemraadschap, voor een goede doorstroming van het water.

Mogelijk botulisme in vijver De Lier

Botulisme

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting. Als de temperatuur daalt, verdwijnt botulisme vanzelf.

Meldpunt

Om verder besmetting te voorkomen dienen dode dieren zo snel mogelijk uit het water verwijderd te worden. Zieke dieren zijn te herkennen aan verlammingsverschijnselen. Mocht u een ziek dier of een kadaver aantreffen, raak deze dan niet aan en meld dit bij Meldpunt Leefomgeving