Botulisme in wijk Wateringse Veld

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/06/2013 09:13 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:31

Westlanden 25.06.2013 - De afgelopen tijd hebben verschillende bewoners melding gedaan over dode karpers in het water in de aan de gemeente Westland grenzende Haagse wijk Wateringse Veld.  

De conditie van de vissen was aanleiding om een nog levend exemplaar op te sturen naar het Central Veterinary Institute (CVI) in Lelystad voor nader onderzoek. Vastgesteld is dat de vis met botulisme besmet was. Het gaat hier om type E.

Wat is botulisme?

Botulisme is een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Bij mensen is botulisme heel zeldzaam. Mensen kunnen het oplopen door contact met besmet water of waterdieren. Het type bacterie dat in Wateringse Veld botulisme bij de vissen heeft veroorzaakt, kan ook schadelijk zijn voor mensen. De kans op het oplopen van botulisme is echter bijzonder klein.

Wie heeft er risico gelopen?

Alleen mensen die vanaf 12 juni 2013 in de wijk hebben gezwommen of onbeschermd contact hebben gehad met dode of zieke vissen lopen een zeer beperkt risico. De GGD adviseert deze mensen alert te zijn op de volgende klachten. Botulisme begint met misselijkheid en overgeven. Daarna ontstaan klachten van dubbelzien, moeite met spreken en slapte van de arm- en beenspieren. Ook kan benauwdheid ontstaan. De GGD adviseert mensen die risico hebben gelopen om bij het optreden van deze klachten direct de huisarts in te lichten. Mensen kunnen elkaar niet besmetten.

Welke maatregelen kunt u nemen om botulisme te voorkomen?

 

  1. Vermijd contact met het betreffende water. Zwem dus niet in dit water.
  2. Vermijd contact met de dieren in dit water, in het bijzonder vissen.
  3. Vermijd recreatief sportvissen in dit water.
  4. Gebruik het betreffende water niet voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om de tuin mee te sproeien.

Wat doet de GGD?

Voor nadere informatie over botulisme verwijzen wij u naar de website van het RIVM www.rivm.nl. Voor vragen over gezondheid en botulisme kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Infectieziekte bestrijding van de GGD Den Haag: 070-3537240 (optie 2).

Wat kunt u doen?

De wijk Wateringse Veld wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland en  de gemeente Den Haag op dit moment goed in de gaten gehouden. Ziet u kadavers in het water liggen? Raak deze dieren niet aan en ruim dode dieren niet zelf op, maar neem contact op met het met Meldpunt Toezicht Delfland, tel. 015-270 18 88 of meldpunt@hhdelfland.nl.

Overige maatregelen

Botulisme is helaas niet te voorkomen. Wel zorgen het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag er voor dat de ziekte zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Zo controleren zij wekelijks alle watergangen en worden dode dieren onmiddellijk weg gehaald. Ook wordt de waterkwaliteit zorgvuldig bewaakt.