College wil hondenbelasting handhaven

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/02/2013 08:20 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:31

Westland 02.02.2013 - Het College wil de hondenbelasting gewoon handhaven zo heeft zij vrijdag in antwoord op Art. 26 vragen van LEO 2.0 te kennen gegeven.  

Dit naar aanleiding van een recentelijke uitspraak van de rechter in Den Bosch dat een hondenbezitter in Sittard-Geleen geen hondenbelasting meer hoeft te betalen. Wel geeft B&W toe niet te weten of de situatie daar met die van Westland te vergelijken is.

Het College gaat in afwachting van het hoger beroep van gemeente Sittard-Geleen en op advies van het VNG op 28 februari gewoon de aanslag voor de hondenbelasting versturen naar hondeneigenaren.

Die zijn hangende de uitspraak van de Hoge Raad overigens niet wettelijk verplicht de aanslag te betalen. Alleen als de Hoge Raad de gemeente Sittard/Geleen in het gelijk stelt.

Hieronder twee persberichten die het VNG en de gemeente Sittard Geleen deze week hebben gepubliceerd.

Gemeenten kunnen hondenbelasting blijven heffen

Persbericht VNG 30 januari 2013 - Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft 24 januari 2013 een opmerkelijke uitspraak gedaan over de hondenbelasting. Volgens het hof komt een hondenbelasting die enkel wordt geheven als bijdrage aan de algemene middelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De VNG vindt dat deze uitspraak geen gevolgen heeft voor het heffen van hondenbelasting.

Uitspraak hof ’s-Hertogenbosch
Het hof oordeelt dat het heffen van hondenbelasting is toegestaan als de kosten van hondenbezit voor de gemeente van wezenlijke betekenis zijn voor de heffing. Als de hondenbelasting alleen gericht is op het verkrijgen van inkomsten is er sprake van discriminatie van hondenbezitters. De gemeente Sittard – Geleen gaat tegen dit oordeel in cassatie.

Gevolgen uitspraak
De uitspraak van het hof is nog niet definitief. Pas nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan is er volledige duidelijkheid. De VNG verwacht dat de Hoge Raad deze zaak met voorrang zal behandelen. Inhoudelijk lijken de gevolgen van de uitspraak zeer beperkt. Elke gemeente heeft namelijk kosten die specifiek verband houden met hetgeen honden teweeg brengen.

Advies VNG
Wij adviseren gemeenten die hondenbelasting heffen deze kosten zichtbaar te maken voor de buitenwacht. Dat kan bijvoorbeeld door op de gemeentelijke website bij het onderdeel hondenbelasting het verband met de kosten zichtbaar te maken.

Bezwaarschriften
De mogelijkheid bestaat dat door deze uitspraak meer hondenbezitters bezwaar maken tegen de belasting. Gemeenten hebben de keuze tussen afdoen en aanhouden van de bezwaren.

  • Gemeenten die een duidelijk verband kunnen leggen tussen de hondenbelasting en de kosten voor de gemeente kunnen deze bezwaren gewoon afdoen. De rechtmatigheid van de hondenbelasting is dan niet in geding.
  • Gemeenten waar dit verband tussen de hondenbelasting en de kosten niet is te leggen, kunnen er voor kiezen om de beslissing op het bezwaarschrift aan te houden. Als de Hoge Raad voor het einde van het jaar beslist kan de gemeente de bezwaren binnen de wettelijke termijn afdoen.

Collectieve afdoening is mogelijk als het college van burgemeester en wethouders de bezwaren aanwijzen als massaal bezwaar. Hiervoor geldt een aparte procedure. Mocht dat nodig zijn dan komen wij hierover met nadere informatie.

Sittard-Geleen in cassatie inzake hondenbelasting

Persbericht | Sittard-Geleen 29 januari 2013 – De gemeente Sittard-Geleen gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch inzake hondenbelasting. Het gemeentebestuur vindt het onjuist dat de rechters in Den Bosch aan een algemene belasting voorwaarden voor besteding koppelen. De wetgever heeft een dergelijke eis nooit gesteld.

,,Wij vinden de uitspraak principieel onjuist en gaan daarom, na consultatie van deskundigen, in cassatie”, aldus wethouder Pieter Meekels (financiën).


Het gerechtshof vernietigde de aanslag hondenbelasting wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Het heffen van hondenbelasting voor het verkrijgen van algemene middelen is toegestaan, zegt het hof, maar dan moet wel aan twee voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moeten de kosten verbonden aan het hondenbezit van wezenlijke betekenis zijn voor het heffen van de hondenbelasting. Daarnaast moet de hoogte van het bedrag mede zijn afgestemd op de kosten die de gemeente moet maken voor het hondenbezit. Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat de gehele opbrengst wordt gebruikt om die kosten te dekken.

,,Los van het feit dat we de uitspraak van het hof principieel onjuist vinden, maakt de gemeente Sittard-Geleen wel degelijk kosten in het kader van hondenbeleid, waarin onder meer het opruimen van hondenpoep en het los laten lopen van honden is geregeld,” aldus Meekels. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen op jaarbasis ruim 250.000 euro (onder meer het plaatsen en leegmaken van afvalbakken, handhaving etc.).

 
De gemeente Sittard-Geleen legt daarom ook gewoon aanslagen hondenbelasting 2013 op. De gemeentelijke aanslag 2013 valt op dinsdag 29 januari en/of woensdag 30 januari bij de inwoners van Sittard-Geleen in de bus. Voor hondenbezitters staat hier ook de aanslag hondenbelasting op. Het tarief hondenbelasting is in 2013 voor de 1e hond 59,88 euro, voor de tweede hond 66 euro en voor de derde hond (en meer) 84,72 euro per hond. De totale opbrengst dit jaar is geraamd op ruim 550.000 euro.