Deel Commandeurspolder omgedoopt tot weidevogelparadijs

Provincie Zuid Holland

Midden Delfland 14.03.2019 - Een deel van de Commandeurspolder in Midden-Delfland is omgevormd tot weidevogelparadijs.

Bestuurders en beheerders rolden op 14 maart 2019 de landingsbaan uit voor de weidevogels, die de komende weken naar Nederland komen om hier te broeden.

Paradijs
Zo’n 23 hectare van de Commandeurspolder is nu een ‘weidevogelkerngebied’: een agrarisch gebied waar de weidevogels voorop staan. De afgelopen maanden zijn drassige plekken en flauwe oevers aangelegd. Er zijn kruiden ingezaaid die insecten aantrekken. Ook is de grenssloot van het gebied verbreed, om honden en katten buiten de deur te houden die de broedende vogels zouden verstoren. Er zijn zelfs speciale zandbadjes aangelegd waar de veldleeuwerik kan badderen.

Ontdekken
Gedeputeerde Floor Vermeulen is zeer tevreden: “Er is in een paar maanden tijd van deze polder een waar paradijs voor weidevogels gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat grutto’s, kieviten en veldleeuweriken deze prachtige plek snel gaan ontdekken. En de vogelaars en recreanten ook: voor hen zorgen we nog voor een vogeluitkijkpunt. Al met al een mooie kwaliteitsinvestering in Midden-Delfland.”

Weidevogelpact
De realisatie van het weidevogelkerngebied is één van de projecten van het Weidevogelpact, het samenwerkingsverband van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, KNNV afdeling Delfland, LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland.

Het Weidevogelpact is weer een onderdeel van IODS, de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, waar wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland: natuur, recreatie, duurzame landbouw en de aanleg van de ingepaste A4 Delft-Schiedam.

De Commandeurspolder is een van de laatste onderdelen van IODS.