Delfland brengt Amerikaanse rivierkreeft in kaart

HH Delfland

Westlanden 11.09.2017 - Het hoogheemraadschap van Delfland heeft voldoende meldingen van de Amerikaanse rivierkreeft ontvangen, naar aanleiding

van de oproep aan bewoners begin augustus.

Delfland vroeg bewoners in het gebied om rode Amerikaanse rivierkreeften te melden. Uit de duizenden meldingen van inwoners blijkt dat de kreeften vooral veel gezien zijn in de omgeving van wijken met veel groen en water. Vooral in Vlaardingen-West, Rijswijk, Wateringen, Nootdorp en Leidschenveen (Den Haag).

Delfland heeft de vele meldingen nauwkeurig in kaart gebracht waardoor een goed beeld is ontstaan langs welke wateren deze rivierkreeften voorkomen. Zo kunnen zij gericht onderzoeken welke schade deze kreeften op deze locaties hebben aangebracht aan de oevers en kades.

Hoe ontwikkelt de kreeft zich?
Delfland gebruikt de informatie om een beter beeld te krijgen van hoe de kreeft zich in de loop der jaren in ons gebied ontwikkelt. Het lijkt erop dat de Amerikaanse rivierkreeft zich aanvankelijk razendsnel voortplant, soms ten koste van andere soorten. Op langere termijn kan echter een nieuw evenwicht ontstaan en kan de populatie zich stabiliseren. Vermoedelijk is dit nu het geval is rond de Veenweg in Nootdorp.

Schade beperken: weghalen grote kreeften averechts effect
Verder onderzoek moet uitwijzen wat de beste manier is om de schade te beperken. Duidelijk is wel dat de soort in het waterrijke gebied veel voorkomt. Het bestrijden van het diertje door vangst heeft niet het gewenste resultaat. Het wegvissen van de volwassen exemplaren kan zelfs een averechts effect hebben; de volwassen dieren eten namelijk de kleintjes op. Door wegvangen van volwassen kreeften kunnen de kleintjes massaal opgroeien.

Voldoende meldingen ontvangen
'We hebben voldoende meldingen binnengekregen bij Delfland, die ons een goed beeld geven van de omvang van het probleem in ons gebied. Hiervoor onze dank! Extra meldingen bij Delfland zijn niet meer nodig.'

Veelgestelde vragen over rode Amerikaanse rivierkreeft
Delfland deed een oproep om kreeften te melden. Waarom? Met de informatie uit de vele reacties op onze oproep hebben wij in kaart gebracht waar Amerikaanse rivierkreeften binnen het gebied van Delfland voorkomen. Zo kunnen we meer gericht onderzoek doen naar de schade die rivierkreeften veroorzaken aan oevers en kades en nadenken over de juiste aanpak om deze schade te beperken.

Gaat Delfland de populatie terugdringen?
Delfland gaat niet direct actie ondernemen om de populatie Amerikaanse rivierkreeften proberen terug te dringen. We richten ons op het beperken en voorkomen van de schade die de kreeften aanrichten. Daar zijn twee redenen voor:

Ten eerste: Rijk en provincies werken momenteel aan een plan voor een landelijke aanpak voor het terugdringen van verschillende invasieve exoten, waaronder ook de Amerikaanse rivierkreeft. Het komende half jaar verwachten we meer duidelijkheid over de gekozen methoden en welke partij daarbij de leiding zal krijgen. Delfland zal daarbij aansluiten, want de aanpak heeft alleen zin als op bovenregionale schaal gebeurt.

Ten tweede: vissen op rivierkreeften om de populatie te verkleinen, is pas zinvol als je structureel meer dan 75 % van de populatie kunt wegvangen. Het wegvissen van de volwassen exemplaren kan een averechts effect hebben. Rivierkreeften zijn elkaars grootste vijanden. Volwassen dieren eten de kleintjes op. Door wegvangen van de volwassen dieren kunnen de kleintjes massaal opgroeien. Dan kan de populatie dus extra snel groeien.

De rivierkreeften kunnen schade aanrichten. Dan is het toch logisch om ze massaal te vangen?
Zie vraag 2 (onver 'Ten tweede').

Hoe ziet een rode Amerikaanse rivierkreeft eruit en waar leeft dit beestje?
De rode Amerikaanse rivierkreeft is ongeveer vijftien centimeter groot, heeft grote scharen en leeft in rivieren en sloten. Maar het diertje kan ook gaan wandelen over het land en wegen oversteken. Dat gebeurt vooral na warm en vochtig weer.

Is de rode Amerikaanse rivierkreeft gevaarlijk?
De rode Amerikaanse rivierkreeft is bedreigend voor andere soorten en kan oevers aantasten. Voor de mens is het beestje niet gevaarlijk. Wel kan de kreeft hard knijpen met zijn scharen, als je hem wilt oppakken. Dat kun je dus ook beter niet doen. De kreeft is overigens niet giftig.

Kan ik de rode Amerikaanse rivierkreeft eten?
Ja de kreeft is eetbaar. Maar let op, het is verboden om deze dieren te vangen met fuiken of korven of door uit te zetten, tenzij u de juiste rechten, ontheffingen en vergunningen heeft.

Mag ik de kreeften vangen?
Nee, het is niet toegestaan om zonder de juiste rechten, ontheffingen en vergunningen de kreeften te vangen met fuiken of korven. Gebruik van dergelijke vistuigen is volgens de wet alleen toegestaan voor professionele vissers die daar wel een vergunning voor hebben. Op deze manier wordt stroperij van vissen tegengegaan.

Ook is het verboden om de beesten te bezitten, uit te zetten en te vervoeren. Een wet vanuit de Europese Unie verbiedt dit, om de opmars van deze dieren in Europa zoveel mogelijk tegen te gaan Ik heb veel last van de rivierkreeften.

Wat kan ik doen?
Er zijn op dit moment geen goede methoden om de kreeften tegen te gaan. Heeft u zelf een oever in eigendom, dan kunt u de overlast van kreeften beperken door een goede beschoeiing. Kreeften kunnen makkelijker een weg graven door een oude, verrotte beschoeiing met kieren, dan door een nieuwe, goed afsluitende beschoeiing die ook nog dieper de grond in steekt.