Dierenbescherming in actie tegen hardrijders

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/02/2013 17:50 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:31

Den Haag 14.02.2013 - In de afgelopen jaren hebben er meerdere aanrijdingen plaats gevonden tussen auto's en honden op of nabij het strand. Helaas zijn de meeste ongevallen fataal afgelopen voor de hond.  

Chauffeurs die een ontheffing hebben om op het strand te mogen rijden, moeten zich aan de maximumsnelheid van 15 kilometer per uur (stapvoets) houden. Dat dit geen overbodige maatregel is, is helaas weer gebleken. Een ambtenaar van Rijkswaterstaat reed volgens omstanders weer veel harder dan de toegestane snelheid.

Meerdere malen is aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag gevraagd voldoende toezicht te houden op het strand en hard op te treden als het mis gaat. Het antwoord van de gemeente is echter keer op keer bedroevend. Plannen om de handhaving van toegestane snelheid serieus te controleren zijn er niet. De gemeente vindt het de verantwoordelijkheid van de burger om hun hond in de gaten te houden.

Omdat de gemeente niet thuis gaf, heeft Dierenbescherming Haaglanden een meldpunt op haar website gelanceerd waar men een melding kan doen over auto’s die te hard over het strand rijden. Er zijn diverse meldingen binnengekomen op het meldpunt en het leek er lange tijd op dat er een preventieve werking vanuit ging. Tot woensdag, een zwarte dag waarop weer een hond het met dood heeft moeten bekopen omdat een chauffeur niet stapvoets reed

We zullen ons wederom tot de politiek wenden met de eis het probleem weer aan te kaarten bij de gemeente. Ook zal ze de eigenaren van jonge hond steunen en van advies voorzien waar mogelijk. Het is tijd voor actie om ervoor te zorgen dat dergelijke onnodige ongevallen voorgoed tot het verleden zullen behoren!

De Dierenbescherming roept dan ook iedereen op om melding te doen van hardrijders op het strand. Vul het formulier in als u een melding wilt maken.