Eiken worden preventief behandeld tegen eikenprocessierups

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 20.04.2016 - Sinds 2010 komt de eikenprocessierups voor in Midden-Delfland. De gemeente probeert de overlast

van de rupsen tot een minimum te beperken. Daarom bestrijden wij de rupsen op plekken waar veel overlast verwacht wordt. Voor de bestrijding van de rupsen laten wij een aantal eiken bespuiten met een biologisch middel. Dit middel bestaat uit microscopisch kleine aaltjes, nematoden.

Deze aaltjes komen van nature in ons land voor. Ze tasten de rupsen aan waardoor deze dood gaan. Deze bestrijdingsmethode past binnen het gemeentelijk beleid van milieuvriendelijk groenbeheer en is alleen schadelijk voor de rupsen en veilig voor mens en (huis)dier.

Nematoden kunnen niet tegen UV licht. Onze aannemer voert de bestrijding daarom ’s avonds laat of ’s nachts uit. De eiken die bespoten worden, staan in het sportpark bij de Baanderheer, aan het begin van de Kluisweer, aan de Doelstraat, het Pynasplein en de Oude Veiling in Maasland. Het bespuiten gebeurt twee maal in de periode van 18 april tot 1 mei 2016.