Gebruik veeverlosser onder voorwaarden toegestaan

Rijksoverheid

Westlanden 02.05.2015 - Het gebruik van het veeverlosapparaat, in de volksmond ook wel geboortekrik genoemd, wordt

met ingang van 1 juli 2015 onder voorwaarden toegestaan om koe en ongeboren kalf in noodsituaties te helpen en de overlevingskans van allebei te vergroten. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft een regeling om dit te bewerkstelligen in de Staatscourant gepubliceerd.

Staatssecretaris Dijksma: 'Het verlosapparaat is een hulpmiddel als de geboorte niet vlot verloopt en het moederdier hulp nodig heeft. Door het gebruik van goede apparaten nu in bepaalde situaties toe te staan, help ik zowel de koe als de boer'.

Verboden

Op dit moment is het gebruik van veeverlosapparaten verboden, maar het bezit ervan is wel toegestaan. In de praktijk is het verbod op het gebruik daardoor niet goed controleerbaar. Zowel boeren als dierenartsen gebruiken het veeverlosapparaat in noodsituaties om zowel de koe als het kalf de geboorte goed te laten doorstaan en de overlevingskans van beide te vergroten. Dierenartsen, landbouworganisaties en de Dierenbescherming zijn het er dan ook over eens dat het wenselijk is om het gebruik van het veeverlosapparaat wettelijk te regelen.

Eisen

Aan het gebruik van het veeverlosapparaat worden eisen verbonden. Het gaat daarbij zowel om technische eisen waaraan het apparaat moet voldoen als om omstandigheden waaronder het apparaat mag worden gebruikt. Het betreft onder meer om stabiliteitseisen en om de aanwezigheid van een trekkrachtindicator.

Naast de regeling zijn afspraken gemaakt over scholing en bijscholing van (toekomstige) veehouders en dierenartsen. Zo wordt het verantwoord gebruik van het veeverlosapparaat opgenomen in de opleiding tot dierenarts en in het curriculum van agrarische opleidingen.