Gewenningsoefening voor paarden op strand van Scheveningen

Erik van der Zalm

Scheveningen 19.09.2017 - Ter voorbereiding op Prinsjesdag is het Escorte vanaf donderdag 14 september bijeengekomen om gedurende 5 dagen intensief te oefenen

met paarden die uit heel het land komen.

Maandag 18 september oefende het Cavalerie Ere-Escorte met de paarden op het strand voor het Kurhaus in Scheveningen. De gewenningsoefening van het Ere-Escorte Cavalerie onder begeleiding van de Fanfare 'Bereden Wapens' ging gepaard met veel oefenmunitie en rookbommen.

Het publiek langs de kant werd opgeroepen zoveel mogelijk lawaai te maken. Met deze spectaculaire schriktraining moet voorkomen worden dat de paarden tijdens Prinsjesdag onrustig worden en op hol slaan.

De Koninklijke Landmacht heeft sinds de Tweede Wereldoorlog geen paarden meer. Om die reden werkt het Cavalerie Ere-Escorte uitsluitend met eigen paarden van haar escorteurs en met paarden, die beschikbaar worden gesteld door particulieren. De paarden moeten uiteraard voldoen aan eisen ten aanzien van stokmaat (hoogte), kleur en temperament.

Particulieren die een paard ter beschikking stellen, doen dit in de wetenschap dat de paarden goed worden verzorgd en professioneel gereden worden, en omdat men er een eer in stelt dat het paard op Prinsjesdag Z.M. de Koning begeleidt.

De paarden staan onder permanente controle van deskundige paardenartsen en zijn uiteraard door het Cavalerie Ere-Escorte verzekerd tegen eventuele ongevallen.

Na afloop van Prinsjesdag krijgen de eigenaren van de paarden een stalplaquette, uitgevoerd in messing, om thuis in ‘op stal’ te bevestigen. Mocht u uw paard ter beschikking willen stellen, dan kunt u contact opnemen met Ritmeester (R) der Huzaren Robert van den Berg.