Help de padden in Monster

KNNV

Monster 10.02.2019 - De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) is op zoek naar 30 volwassenen die willen helpen

bij de jaarlijkse paddentrek voor de overzetlocaties in Monster. Om de komende paddenoverzetters te instrueren en ervaren paddenoverzetters te ontmoeten wordt op 19 februari van 19:30 uur tot 20:30 uur in de boerderij de Willemshoeve (Westerhonk), Hoevenlaan 17, Monster.een presentatie gegeven over amfibieën en aansluitend kunnen we elkaar van informatie voorzien en een aantal praktische zaken doornemen.

Op deze bijeenkomst zal verteld worden waarom padden trekken, waar en wanneer ze dat doen en wat je kan doen om deze dieren bij hun jaarlijkse trek te helpen.

In Monster zullen tussen half februari en begin april weer vele padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats trekken. Daarbij moeten ze drukke verkeerswegen over en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zoeken wij paddenoverzetters om hen veilig naar de overkant te zetten.

Opgeven bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742 per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

De paddentrek is begonnen

Paddentrek

De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden

Aan elke paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.