Hondenbelasting komt terug in Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/06/2019 08:08 - Gewijzigd op 16/06/2019 10:16

Westland 16.06.2019 - In 2014 werd in Westland de hondenbelasting afgeschaft, maar als het aan dit college ligt komt die over een paar jaar weer terug.

In de crisisjaren werd in 2013 de gewraakte belasting nog voor de rechter gebracht als zijnde discriminerend, want de belasting trof enkel hondenbezitters. Niet eerlijk zo luidde het verweer, maar de Hoge Raad in Den Haag oordeelde dat de regel niet in strijd was met het discriminatieverbod. 

Daarmee vernietigde ze het eerdere vonnis van het gerechtshof in Den Bosch; die oordeelde toen dat hondenbelasting slechts mag worden geheven om de gaten in de begroting van de gemeente te dichten, als dat ook deels de kosten compenseert die een gemeente moet maken voor hondenvoorzieningen. De hondenbelasting leverde Westland in 2013 nog een kleine 4 ton op.

Wat gaat het worden met de hondenbelasting?

Om de € 13-14 miljoen die het college de komende jaren tekort komt te compenseren ziet de gemeentelijke belastingverhoging - behalve de hondenbelasting - voor de komende jaren er al volgt uit. 

Een bijdrage van iedereen

Het college komt tot het volgende voorstel:

- Verhoging ozb woningen 0% in 2020 en 1,5% (inflatie) in 2021

- Verhoging ozb niet-woningen 30% in 2020 en 1,5% (inflatie) in 2021

- Invoeren reclamebelasting in 2021

- Invoeren hondenbelasting in 2022

Naast dit dekkingsvoorstel leiden de hogere kosten bij afval en riolering tot tekorten op die producten. 

Binnen de eerder vastgestelde uitgangspunten van 100% kostendekkendheid betekent dat dat ook daar tariefsverhogingen noodzakelijk zijn (tariefstijging gemiddeld naar verwachting respectievelijk +25% afvalstoffenheffing en + 8% rioolheffing).

Als gevolg van de verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing stijgen de woonlasten bij een gemiddelde woningwaarde met zo’n 8 tot 10%, een bedrag van € 60 tot  € 75 per jaar. Bij de begroting 2020-2023 zal er een definitief inzicht in de cijfers zijn.

Het grootste aandeel niet-woningen bevindt zich in de klasse tot € 250.000 WOZ-waarde. Hier is sprake van een stijging van de aanslag met € 280 per jaar.

Het voorstel wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.