Honderden dode vissen in de Krabbeplas

FlashphotoNL/Delfland

Vlaardingen 25.07.2018 - In het water van de Krabbeplas in Vlaardingen drijven honderden dode vissen. De recreatieplas is momenteel afgesloten.

Mogelijk door de warmte is er een zuurstoftekort ontstaan in het water en hebben de vissen dit niet overleefd. Het hoogheemraadschap van Delfland laat hierover het volgende weten;


Foto 's FlashphotoNL

'Vanmorgen zijn er in de Krabbeplas Oost in Vlaardingen dode vissen aangetroffen. De beheerder van de plas -Staatsbosbeheer- heeft de plas afgesloten met linten.

Wij gaan de vissen opruimen en doen onderzoek naar de oorzaak. Ook laten wij vers water binnen uit de naastgelegen plas. Voor de Krabbeplas gold al een negatief zwemadvies, de Omgevingsdienst Midden-Holland handhaaft dit.'