Jachtverbod vanwege winterse omstandigheden

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/01/2013 16:57 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:31

Westlanden 23.01.2013 - Vanwege de winterse omstandigheden mag er vanaf 23 januari 2013 in Zuid-Holland niet meer gejaagd worden op de wilde eend.  

Ook mag er niet meer geschoten worden op de kolgans, grauwe gans, knobbelzwaan, smient en meerkoet. De conditie van de dieren heeft veel te lijden van de aanhoudende vorst. De hoeveelheid open water is sterk teruggelopen net als de beschikbaarheid van voedsel.

GS-besluit

Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland geldt voor de gehele provincie. Bij het besluit is meegenomen dat de langetermijnverwachtingen aangeven dat de winterse omstandigheden nog geruime tijd zullen voortduren.

GS hebben advies ingewonnen van het Faunafonds, de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Al deze organisaties steunen het besluit om over te gaan tot sluiting van de jacht.