Kapvergunning voor roekenbos in Maassluis geschorst

Natuurlijk Delfland

Maassluis 23.01.2023 - Op 19 januari 2023 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam op verzoek van Natuurlijk Waterweg-Noord de verleende kapvergunning voor het kappen van 36 bomen


in het roekenbos aan de Sportlaan geschorst. Deze kapvergunning was in maart 2022 verleend.

Dit betekent dat de bomen voorlopig niet gekapt mogen worden. De voorzieningenrechter heeft direct mondeling uitspraak gedaan om te voorkomen dat de gemeente alsnog op korte termijn over zou gaan tot kappen. Binnen twee weken wordt de uitspraak op schrift gesteld.

De voorzieningenrechter was er niet van overtuigd dat voor de te kappen bomen geen ontheffing van de provincie nodig is op grond van de Wet natuurbescherming, zoals de gemeente Maassluis altijd heeft beweerd. De roekendeskundigen van de Natuurlijk Waterweg-Noord hebben met verwijzing naar recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie erop gewezen dat de te kappen bomen een onderdeel vormen van de leefomgeving van de roeken en daarmee van groot belang zijn voor het voortbestaan van de roekenkolonie. Ook op andere onderdelen was de rechter van mening dat het besluit van de gemeente Maassluis niet klopte.

Eerder had Natuurlijk Waterweg-Noord bezwaar ingesteld tegen het plan om bomen te kappen in het koloniegebied van de roeken. In de beslissing op bezwaar heeft het college van Maassluis de bezwaren tegen de bomenkap ongegrond verklaard en besloten dat één boom gespaard zou blijven. Dit betekende wel dat, volgens de gemeente Maassluis, nog altijd in plaats van 36 nu 35 bomen gekapt mochten worden. De gemeente vond dat ze de kapvergunning dan wel konden gebruiken.

De kapvergunning is door de rechtbank geschorst tot in de bodemprocedure uitspraak wordt gedaan in het beroep dat Natuurlijk Waterweg-Noord heeft ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van 23 december 2022.

Volgens de gemeente Maassluis is de bomenkap noodzakelijk voor het realiseren van een sporthal met bijbehorende parkeerplaatsen. Hiervoor moet naar schatting 2/3 van het roekenbos verdwijnen. Natuurlijk Waterweg-Noord is niet tegen een nieuwe sporthal, maar is tegen de sporthal op deze locatie omdat dit ten koste gaat van het toch al schaarse groen en beschermde natuur binnen de gemeente Maassluis. Natuurlijk Waterweg-Noord hoopt dat de gemeente Maassluis nu serieus gaat kijken naar betere alternatieven.

Het gaat niet goed met de roek in Nederland. Sinds het jaar 2000 is het aantal roeken met 1/3 afgenomen. De staat van instandhouding wordt tegenwoordig beoordeeld als matig tot ongunstig. De roek komt in West-Nederland, waaronder Zuid-Holland, bijna niet voor. De roekenkolonie in Maassluis is daarom een positieve uitzondering, iets waar de gemeente Maassluit trots op mag zijn, maar ook deze kolonie loopt dus gevaar.

Reacties (5 reacties geplaatst)

En de gemeente maar doen alsof het groen ze aan het hart gaat.. er blijft verdorie geen boom over in Maassluis als ze hun gang mogen gaan! Zo triest. We hebben alle groen meer dan ooit keihard nodig!
Schijtziek word ik van die bomenkappers.
Opstal-Naaldwijk is pas ook al grondig verpest.
Als de bomenkap door mag gaan, dan is de gemeente straks roekeloos bezig
Die bomen zijn zo goed als dood.
als er straks ongelukken gebeuren is dan een vogel meer waard dan een kind?
Voor die Roeken kan ook een vogel hotel neergezet worden in de tijd dat de nieuwe bomen groot genoeg zijn om nesten te dragen.

Ook al een hekel aan groen het lijkt de gem westland wel

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.