Kievit kiest eco-aquaduct A4 als nestplaats!

Ellen Zwetsloot

Midden Delfland 16.06.2016 - Jarenlang was er nauwelijks meer een weidevogel te vinden in de zuidrand van Midden-Delfland. Nu zijn alle machines voor de aanleg weg.

Auto’s hebben de A4 overgenomen. Op landniveau rond de verdiept ingepaste A4 en de schapenboerderij van Vockestaert zijn de eerste kieviten teruggekeerd. Bijna vliegvlugge jongen bewegen zich tussen de schapen en lammetjes.

In mei werd een kievitsnest met vier eieren gevonden op een heel bijzondere plek: het  “dak” van het eco-aquaduct. Vanaf de nestplaats heeft de vogel een goed overzicht over het voetpad over de A4, de eco-oversteek en de oost-west waterverbinding, maar ook over de dieper gelegen snelweg met al het passerende verkeer.

Inmiddels is het nest uitgekomen en de jonge vogels naar de omliggende weilanden vertrokken. Zou het dan toch nog goed komen met de weidevogels in de zuidrand van Midden-Delfland?

Zuidrand, mei-juni 2016,

Stichting Schaapskudde Vockestaert M-D