Mogelijk botulisme in vijver De Lier

Gemeente Westland

De Lier 15.08.2016 - In de omgeving van de van Rheedesingel in De Lier zijn de afgelopen dagen een aantal dode watervogels, waaronder zwanen, gevonden.

Op dit moment wordt er onderzocht of de dieren aan botulisme zijn gestorven. Alle dode dieren zijn inmiddels weggehaald en één van de zwanen is opgestuurd voor onderzoek.

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting. Als de temperatuur daalt, verdwijnt botulisme vanzelf.

Om verdere besmetting te voorkomen dienen dode dieren zo snel mogelijk uit het water verwijderd te worden. Zieke dieren zijn te herkennen aan verlammingsverschijnselen. Mocht u een ziek dier of een kadaver aantreffen, raak deze dan niet aan en meld dit bij Meldpunt Leefomgeving.