Onderzoek gestart naar afschietpraktijken jagers knobbelzwanen

Provincie Zuid Holland, Westlanders.nu

Westlanden 25.02.2016 - EenVandaag heeft woensdag 24 februari 2016 aandacht besteed aan het afschieten van knobbelzwanen in het Groene Hart.

In de uitzending zijn beelden getoond die veel mensen onaangenaam hebben getroffen. Daarbij werd ook de rol van de provincie Zuid-Holland genoemd. De beelden die op TV uitgezonden zijn bevatten mogelijk overtredingen van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Het Openbaar Ministerie doet hier samen met de politie onderzoek naar.

Daar waar het om overtredingen van de door Gedeputeerde Staten verleende ontheffing op de Flora- en faunawet gaat, zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de provincie handhaven.

Functioneel Parket gaat zwanendrifter vervolgen

Verbod zwanendriften

Vorig jaar was er in dit verband commotie over het zogenoemde ‘zwanendriften’( waarop een verbod van kracht is vanaf 1 juli). Han Weber: “Ik ben blij dat het zwanendriften inmiddels door de staatssecretaris is beperkt en met de komst van de nieuwe Wet natuurbescher­ming wordt afgeschaft”. De onderhavige media-aandacht was echter niet gericht op zwanen­driften, maar op het schieten van zwanen.

Dit is mogelijk gemaakt door een door de provincie Zuid-Holland verleende ontheffing op basis van de Flora- en faunawet. Deze ontheffing heeft de provincie verleend om ernstige schade aan gewassen tegen te gaan. De provincie wil tevens voorkomen dat met de zwanen een situatie van overpopulatie ontstaat zoals bij de ganzen het geval was. Die situatie zou er namelijk toe leiden dat er uiteindelijk veel meer dieren gedood moeten worden.

Gezond populatiebeheer

De provincie Zuid-Holland voert een beleid op schadebestrijding en gezond populatiebeheer van dieren. De uitvoering moet altijd conform wet- en regelgeving gebeuren. Bij overtreding zal de provincie altijd binnen haar bevoegdheden verantwoordelijkheid nemen, aldus een verklaring van de provincie.

Westlanders.nu heeft bij de provincie om opheldering gevraagd in hoeverre in regio Westland er sprake is van het afschieten van knobbelzwanen. Daar krijgt de redactie binnenkort antwoord op.