Provincie; Populatiebeheer van zwanen moet zorgvuldiger

Provincie Zuid Holland

Westlanden 03.03.2016 - SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD en PVV stelden woensdag in de vergadering van Provinciale Staten vragen over het afschieten

van knobbelzwanen naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag vorige week. In de beantwoording van de vragen sprak gedeputeerde Han Weber zijn afschuw uit over de beelden. De provincie gaat ervoor zorgen dat het beheren van de knobbelzwanen zorgvuldiger wordt uitgevoerd.

Gedeputeerde Han Weber: "Als er vanuit gegaan mag worden dat de beelden kloppen met de werkelijkheid, zijn dit afschuwelijke beelden. Doden van dieren is nooit prettig. Maar dit moet wel op de minst dieronvriendelijke wijze gebeuren en het wild mag niet onnodig lijden." De beelden vormen aanleiding om onderzoek te doen naar mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving en zonodig maatregelen te nemen.

Ontheffing
De provincie Zuid-Holland heeft een ontheffing afgegeven voor het verjagen en afschieten van zwanen om te voorkomen dat er te veel zwanen komen. Door tijdig aan populatiebeheer te doen voorkomen we dat er in de toekomst heel veel dieren gedood moeten worden, zoals nu moet gebeuren met ganzen en damherten. De provincie heeft als uitgangspunt dat eerst minder ingrijpende middelen worden ingezet voordat afschot aan de orde is.

Verbeteringen in uitvoering
De gedeputeerde kijkt of er geleerd kan worden van andere provincies. In Utrecht worden bijvoorbeeld slechts een aantal knobbelzwanen geschoten uit een groep van minimaal 15 knobbelzwanen. Ook op het gebied van aanvullende preventieve maatregelen en op welk moment gestart moet worden met populatiebeheer van knobbelzwanen wordt gekeken naar andere provincies. Een onderzoek van Alterra dat binnenkort verschijnt biedt wellicht ook nuttige kennis.

Populatiebeheer
"We moeten ingrijpen om populaties niet te groot te laten worden. De samenleving wil dat volgens mij best begrijpen maar stelt daarbij wel eisen aan de wijze waarop dat gebeurt. Ik wil in gesprek met bijvoorbeeld Dierenbescherming en de jagers om te kijken wat dat anno 2016 betekent voor gebruikte methodes en gedragscodes. De kennisontwikkeling staat immers ook niet stil.

Dat er knobbelzwanen geschoten worden brengt ook met zich mee dat er voorbeelden zullen zijn waarbij tijdens het jagen dieren niet onmiddellijk dood zijn en lijden. Maar onzorgvuldig handelen is nooit toelaatbaar. De provincie zal daar ook op laten handhaven", aldus Han Weber.