Reactie provincie op NRC-artikel over vergunning voor zwanenjacht

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/07/2018 08:38 - Gewijzigd op 04/07/2018 10:27

Westlanden 04.07.2018 - Na alle moeite van de laatste weken door de vele vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de besmeurde zwanen aan de Nieuwe Waterweg, 

moet de provincie Zuid Holland binnenkort weer een nieuw Faunabeheerplan vaststellen waarin ook de voorwaarden voor jacht op zwanen zijn opgenomen.

Dit in ogenschijnlijk schraal contrast voor alle inzet die nu gedaan wordt om zwanen te redden. NRC Handelsblad had maandag een artikel geplaatst hierover, de provincie reageert als volgt; 

'Zuid-Holland wil zwanenjacht toestaan met priem, hond en havik”, kopte NRC op maandag 2 juli. Het artikel geeft een gemankeerd beeld van de werkelijkheid en heeft diverse reacties losgemaakt.

Belangrijk is allereerst de context van de bestrijding van schade door knobbelzwanen te kennen. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een gevarieerd landschap met ruimte voor mens en dier. We maken ons hard voor een goede biodiversiteit en grijpen in bij te kleine of te grote populaties. In onze dichtbevolkte provincie streven we naar een optimale balans. Helaas betekent dat soms dat we moeten (laten) ingrijpen als dieren een gevaar vormen of als boeren onevenredig veel schade ondervinden van zwanen, ganzen of andere dieren. Boeren kunnen dan vragen deze dieren in eerste instantie weg te jagen of zo nodig te doden. Het wegjagen of doden van zwanen gebeurt dus alleen als daar zwaarwegende argumenten voor zijn.

Binnen die context is het ook belangrijk te weten dat jagers, boeren en natuur- en dierenbeschermers samenwerken in de Faunabeheereenheid om samen die goede balans na te streven binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming. Vanuit het doel om zowel schade bij agrariërs als dierenleed te beperken. En hoe beter populaties worden beheerd hoe beter schade en dierenleed voorkomen kunnen worden.

Functioneel Parket gaat zwanendrifter vervolgen

Het doden van dieren is altijd aangrijpend. Jagers doen hun werk om te zorgen voor een evenwicht. Wij mogen erop vertrouwen dat ze dat professioneel en met respect voor het dier doen. Handhavers zien erop toe dat de schadebestrijding inderdaad volgens de regels verloopt. Als de regels onverhoopt worden overtreden is het aan omgevingsdienst, politie en justitie om het te onderzoeken en zo nodig vervolging in te zetten.

In het NRC-artikel wordt het beeld opgeroepen dat er nieuwe methoden voor jagers zouden zijn en dat de provincie daarover op 3 juli zou besluiten. De werkelijkheid is dat de provincie na de zomer een nieuw Faunabeheerplan zal gaan vaststellen, opgesteld door de samenwerkende partijen in de Faunabeheereenheid. In dat plan zullen methoden staan die uitdrukkelijk bedoeld zijn om een zwaan – als dit nodig is - snel uit het lijden te verlossen. De huidige regelgeving voorziet daar onvoldoende in.

In het NRC-artikel wordt ook gesteld dat zwanen momenteel zouden worden gedood in het Groene Hart. Echter, de jacht op zwanen is in de maanden juni, juli, augustus en september niet toegestaan.

De provincie begrijpt dat de jacht op dieren veel emoties losmaakt, maar hoopt dat de geschetste context en reactie op de beelden in het NRC-artikel, zorgen voor meer begrip. De provincie heeft de Faunabeheereenheid gevraagd om de diverse middelen en methoden verder uit te werken. Naar verwachting zal het Faunabeheerplan in september worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten,' aldus Provincie Zuid Holland.