Rundveestapel in Nederland nauwelijks gewijzigd

CBS

Nederland 30.11.2022 - De rundveestapel is in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 3,8 miljoen runderen nagenoeg gelijk gebleven.


Het aantal melkgeiten steeg licht naar bijna 489 duizend. De omvang van de varkensstapel nam met 1,6 procent af naar 11,3 miljoen. Ook het aantal kippen daalde; het laatste jaar met 2,3 procent naar 98 miljoen.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2022 van het CBS.

Op 1 april 2022 waren er 13,7 duizend (0,4 procent) meer runderen dan een jaar eerder. Dit jaar stonden er 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd, net zo veel als vorig jaar. Het jongvee voor de melkveehouderij nam daarentegen het laatste jaar toe met 1,6 procent naar 982 duizend. Het aantal vleeskalveren daalde met 0,4 procent naar ruim 1 miljoen dieren.

Gemiddeld meer land bij melkveebedrijven
Melkveebedrijven hebben 45 procent van de totale oppervlakte cultuurgrond in Nederland in gebruik. In 2022 had een melkveebedrijf gemiddeld 60 hectare cultuurgrond. Dit is 12 hectare meer dan tien jaar eerder. Er werden ook meer koeien gehouden. Dit jaar had een melkveebedrijf gemiddeld 110 melkkoeien en 58 stuks vrouwelijk jongvee, in 2012 waren dat er achtereenvolgens 83 en 57.

In 2022 werden op een melkveebedrijf gemiddeld 1,84 melkkoeien en 0,97 stuks vrouwelijk jongvee per hectare cultuurgrond gehouden. Tien jaar eerder waren dat er respectievelijk 1,72 en 1,19.

Schaalvergroting melkgeitensector zet door
Ook in de melkgeitensector nam de schaalvergroting toe. Het gemiddeld aantal melkgeiten per bedrijf is in tien jaar tijd gestegen van 495 naar 735. In 2012 waren er 223 bedrijven met 500 of meer melkgeiten. Tien jaar later was dat met de helft toegenomen naar 330.

In 2022 telde Nederland 489 duizend melkgeiten, ruim 1 procent meer dan het jaar daarvoor. Meer dan de helft van het aantal melkgeiten wordt gehouden in Noord-Brabant (137 duizend) en Gelderland (117 duizend).

Daling varkensstapel
In 2022 waren er 11,3 miljoen varkens in Nederland, het laagste aantal in bijna twintig jaar tijd. Het aantal varkens was jarenlang ruim 12 miljoen, vanaf 2020 nam het af naar net daaronder. Het aantal bedrijven met varkens was vergeleken met tien jaar eerder met 45 procent afgenomen tot 3 273.

De daling van het aantal varkens en varkensbedrijven is mede het gevolg van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). Minder kippen Het aantal kippen is in 2022 in vergelijking met een jaar eerder met 2,3 procent gedaald naar 98 miljoen. Het totaal aantal kippen schommelt al jaren rond de 100 miljoen. Deze kippen worden gehouden op steeds minder bedrijven. In 2022 waren er 1.711 bedrijven met kippen, 20 procent minder dan tien jaar eerder.

Reacties (3 reacties geplaatst)

Goed Idee.Ik ben er ook voor om een paar politici te halveren. Te beginnen met Baudet, van Meijeren en van Houwelingen.
We kunnen veel beter die nutteloze politici in den haag halveren dat scheelt dan een heleboel irritatie
Willen jullie meér of minder runderen?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.