Spelregels voor SUV 's op het strand

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/02/2013 08:39 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:31

Westlanden 13.02.2013 - Westlanders.nu heeft onderzoek gedaan en meer informatie gewonnen over de wettelijke regels van voertuigen op het strand en de rechten van (huis)dieren wat per 1 januari 2013 is veranderd.  

Aanleiding hiertoe was het tragische ongeluk vorige week op het strand van Kijkduin waarbij een herdershond, zij het per ongeluk, door een SUV van Rijkswaterstaat werd doodgereden.

De Spelregels voor SUV´s

Officieel is het strand verboden terrein voor voertuigen en alleen toezichthoudende instanties en strandtenthouders kunnen in aanmerking komen voor ontheffing hiervan.

Het werd al snel duidelijk dat niemand van de gevraagden precies wist hoe hard er over het strand gereden mag worden. Er werden drie snelheden aangegeven. De één dacht aan 30 km/uur, een tweede aan 15 km/uur maar de meeste mensen hielden het op, verstandelijk gezien, stapvoets rijden.

En deze groep had het bij het rechte eind, want 2 woordvoerders van gemeente Den Haag bevestigden dat de instanties die onheffing hebben gekregen om op het strand te rijden, slechts stapvoets mogen rijden.  Ook gemeente Westland verbind een vergunning met stapvoets rijden, aldus woorvoerder Ben Assies. Uitzondering op de regel zijn natuurlijk de hulpdiensten die in geval van nood moeten uitrukken.

Rechten van dieren

Behalve de wettelijke regels voor voertuigen op het strand is per 1 januari ook het recht van dieren verbeterd zo vertelde Theo de Wijs van de gelijknamige dierenambulance het laatst. Voorheen kon de eigenaar van een (huis)dier zijn bezit bij wijze van spreken doodschoppen zonder dat daar gevolgen aan zaten. Het dier was slechts een goed wat vergeleken kan worden met een stoel. Op initiatief van Partij van de Dieren is deze nieuwe wet sinds een maand van kracht, zodat mishandeling of erger niet langer ongestrafd kan worden gepleegd.

Mr. Edwin Bosch, van het advocatenkantoor Everts Vogelaar Speijer in Honselersdijk, tevens expert in letselschade, heeft desgevraagd de juridische kanten als volgt verwoord:

`Het verhaal van de heer De Wijs is juist. Sinds 1 januari jl. bepaalt art. 3:2a Burgerlijk Wetboek dat een dier geen zaak (meer) is. Dat was voor die datum wel het geval. Voorts is op die datum de Wet dieren in werking getreden.

 Art. 2.1 van deze wet bepaalt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

Gedragingen in strijd met deze bepaling zijn strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van maximaal € 19.500,-. Deze strafbaarstelling stond voorheen in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Dit is de strafrechtelijke kant van het verhaal.

Civielrechtelijk heeft de bestuurder van de auto onrechtmatig gehandeld jegens de eigenaar van de hond. Daarom moet de bestuurder (of - onder omstandigheden - zijn werkgever) de eigenaar van de hond schadeloos stellen.

Al voor 1 januari jl. werd erkend dat een dier iets anders dan een andere zaak. Al in 2005 overwoog een kantonrechter dat algemeen bekend is dat huisdieren deel plegen uit te maken van huishouding, het gezin waarbinnen zij een zekere affectieve, emotionele rol vervullen. Gelet op die functie kan niet iedere andere kat als gelijkwaardig worden beschouwd en is het dan ook alleszins te billijken dat [eiseres] haar kat niet aan haar lot overliet doch onmiddellijk na de verwonding onder een diergeneeskundige behandeling liet stellen.

Dat redelijkerwijs was te voorzien dat de kosten daarvan een dagwaarde van de kat zouden overstijgen, wat verder ook van zo’n stelling zij, maakt zo’n onderbehandelingstelling en de daarmee redelijkerwijs gemoeide kosten niet minder verantwoord. (Rb Zwolle-Lelystad 8 februari 2005, LJN AT2546).

Ten aanzien van het rijden op het strand geldt dat dit verboden is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor Kijkduin geldt de APV van Den Haag (art. 5.42) en in het Westland die van de eigen gemeente (art. 5.61). In Den Haag geldt dat er altijd ontheffing moet worden aangevraagd, terwijl in het Westland ambtshalve een uitzondering is gemaakt voor toezichthouders.´