Steeds vaker koeien in de wei

CBS

Nederland 02.08.2022 - Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen.


In 2015 liep 65% van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75%. Koeien zijn gemiddeld wel minder uren buiten. Dit komt vooral doordat koeien vaker alleen overdag in de wei grazen, in plaats van dag en nacht. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Tot 2015 hielden melkveebedrijven hun koeien steeds vaker op stal, maar sinds 2016 is weidegang van melkkoeien weer toegenomen. Ook het aandeel bedrijven dat melkkoeien laat grazen is tussen 2015 en 2021 toegenomen: van 76 naar 83%.

Meer geld en voorlichtingsprogramma’s voor boeren
Tot en met 2015 werden melkkoeien steeds vaker op stal gehouden. De maatschappelijke wens om meer koeien in de wei leidde tot het Convenant Weidegang. Hierin staan afspraken om weidegang te stimuleren, door onder andere een hogere prijs voor de melk van weidende koeien te betalen en voorlichtingsprogramma’s aan te bieden voor boeren die weidegang willen toepassen. Door deze maatregelen neemt sinds 2016 het aandeel bedrijven dat de koeien laat grazen weer toe. Koeien steeds korter in de wei Ook al grazen er relatief steeds meer koeien in de wei, de tijd die ze buiten lopen is wel korter geworden. In 2021 liep een grazende koe gemiddeld 1.300 uur in de wei, terwijl dat in 2013 nog ruim 1.700 uur was.

De afname van het aantal weide-uren komt vooral doordat koeien vaker alleen overdag in de wei lopen, in plaats van dag en nacht. In 2021 waren koeien 14% van de weidedagen dag en nacht in de wei, in 2013 was dit nog 23%. Een koe die alleen overdag in de wei loopt, krijgt ongeveer 7 uur weidegang. Voor een koe die dag en nacht buiten loopt is dat 17 uur. De rest van de tijd is deze koe op stal om gemolken te worden. De verschuiving van dag en nacht naar alleen overdag heeft onder andere te maken met de bedrijfsgrootte. Bij grotere bedrijven is er vaak niet genoeg grasland dicht bij de boerderij beschikbaar om de koeien onbeperkt te laten grazen.

Ook het weideseizoen is korter geworden. Het weideseizoen loopt, afhankelijk van het weer en de hoeveelheid beschikbaar vers gras, van april tot in oktober. Het aantal dagen weidegang is afgenomen van gemiddeld 165 dagen in 2013 naar 155 dagen in 2021.

Verschillen tussen provincies
Bij 83% van de melkveebedrijven in Nederland staan de koeien in de wei, maar er zijn verschillen tussen provincies. In Utrecht en Noord- en Zuid-Holland past tussen 93 en 97% van de melkveebedrijven weidegang toe. In Flevoland (47%) en de drie zuidelijkste provincies (tussen de 69 en 77%) is het aandeel bedrijven waar koeien in de wei lopen het kleinst. In provincies waar de koeien vaker op stal staan, hebben bedrijven een hoger aantal grootvee-eenheden (GVE) dan gemiddeld en is er naar verhouding minder grasland per koe.

Reacties (13 reacties geplaatst)

Twintig jaar rechtse kabinetten hebben het stikstof probleem voor zich uitgeschoven
(Henk Bleker). En nu geven de populisten links de schuld om de noodzakelijke ingrepen te kunnen saboteren. En de boeren worden voor het karretje van FvD gespannen.
Ezels in de sloot, eenden in het riool, koeien in de wei...wat is dit voor een land?
Vroeger kregen Joden overal de schuld van.
Nu zijn de vluchtelingen mede de oplossing voor de stikstofcrisis.
De vraag is hoe het CBS komt aan deze getallen. Zou het kunnen dat boeren zelf opgave mogen doen over cijfers?
Briljant! Maar eh... hoe moeten die lui nou terug als de grenzen dicht zijn?
Dikke kans dat dat rechtse kabinet denkt: die Trudie en Ouder Iemand; dààr zit wat in.
Dàt gaan we in praktijk brengen!
Trekschuitondernemerds en hoefsmederijen kon je ook in ieder dorp vinden.
Maar op een gegeven moment was het op.
Ik stel voor minder dierlijke producten te gebruiken.
Natuurlijk Trudie, dat geldt ook voor mensen, binnenhouden veel beter voor het milieu.
Ben jij de eerste die dat uit milieu oogpunt ook gaat doen om de co2 uitstoot te beperken …
Boeren zijn er al sinds mensen heugenis. Laat het aan de boeren over hoe ze moeten 'boeren'. Ik ben vóór de boeren, ze zijn nu eenmaal nodig willen we melk, yoghurt, kaas, boter enz. kunnen kopen in de winkel. Ik stel voor om de grenzen weer te sluiten en immigranten vragen om terug te gaan naar hun landen waar het inmiddels weer veilig is. Minder mensen betekent minder stikstof, er is dan ook geen woningnood meer in Nederland. Het mes snijdt op deze manier aan alle kanten...
Daarom zeg ik- Allemaal vegetariër of veganist worden!
Had liever de kop gehad "Meer Grutto's in de wei"... ...weg met dat monotone raaigras wat er als een "biljartlaken" bijligt en kruidenrijk gras ervoor terug. Goed voor de bio-diversiteit (insecten) wat weer voer is voor de weidevogels.
@Trudie- Een Koe heb je helemaal niet nodig he Trudie???. Melk koop je gewoon in de supermarkt en daar heb je geen koe voor nodig !!!
binnen houden en de stikstof opvangen lijkt me een stuk beter voor het milieu!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.