Stichting Haags Dierencentrum wint de Moyra Stava-Morena prijs 2015!

Geplaatst door Westlanders.nu op 29/02/2016 07:49

Den Haag 29.02.2016 - Het doel van de Moyra Stava-Morena Stichting is het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren

en verzorging en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen, ook in het buitenland; het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting respectievelijk instandhouden van dierenasielen en diereninrichtingen en al hetgeen in het belang van de dieren moet geschieden.

Het streven is om elk jaar omstreeks 26 februari, de geboortedatum van Moyra Stava-Morena, een MSM-prijs uit te reiken, ter waarde van € 5.000, aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft bezig gehouden met werkzaamheden die voldoen aan de doelstelling van de stichting.

Het is gebruikelijk dat de MSM Stichting tegelijkertijd een additionele geldelijke bijdrage aan de winnende instelling schenkt voor een welomschreven project (in dit geval de renovatie van de dierenverblijven). De prijs kan gezien worden als een geste van waardering en als aanmoediging voor het gedane werk ter verlichting van het dierenleed.

De MSM-Stichting reikte de jaarlijkse prijs aan het Haags Dierencentrum uit om uiting te geven aan haar waardering voor de consequente inzet gedurende een lange reeks van jaren door bestuur, management en vrijwilligers van dit centrum ten behoeve van het welzijn van dieren.

Op zaterdag 27 februari werd de cheque in ontvangst genomen door de voorzitter van het bestuur van het HDC  Martijn Franssen en Tim Jarvis (bestuurslid),  in het bijzijn van de overige bestuursleden van de MSM-Stichting en de operationeel manager, medewerkers en vrijwilligers van het HDC. 

 www.haagsdierencentrum.nl