Stichting Hondenzorg en Welzijn actief in het Westland

Inge Schonewille

Westland 02.11.2016 - De oprichtsters van Stichting Hondenzorg en Welzijn Yolanda Saadhoff en Suus Schippers zijn twee Westlandse vriendinnen

die al jaren aktief waren bij een aantal stichtingen die zich inzetten voor het welzijn van honden in het binnen en buitenland.

Er was echter nooit een stichting waarin zijn zich helemaal konden vinden in de werkwijze en dus besloten zij samen met een aantal kennissen om een  stichting op te zetten die zich inzet in de breedste zin van het woord.

Dit houdt voor hen beiden in:

Hulp in binnen en buitenland
Herplaatsing en begeleiding
Sterilisatie en castratie projecten
Hulp aan gerelateerde stichtingen
Hulp aan asiels
Adoptie binnen Europa
Het beheren van een asiel voor zwerfhonden in Spanje

Het team bestaat uit:

Het bestuur
Kynealogsich gedragsdeskundige
Dierenartsen en dierenarts assistenten
Asielbeheeerder
Africhters en opleiders
Gastgezinnen
Huisbezoekers
Telefoonteam leden
Vluchtbegeleiders
En vooral veel duizendpoten

Tijdens (boven) en na (beneden) behandeling

Stichting Hondenzorg en Welzijn is een non profit organisatie en beheert een eigen asiel in Spanje (Omposta vlakbij Tarragona)

Daarnaast zijn er inmiddels 47 gastgezinnen waar noodlijdende honden onder gebracht kunnen worden voor eerste hulp. Momenteel worden ongever 230 honden voorzien van voeding en medische zorg. Alle honden worden voor herplaatsing in Spanje en Nederland gecastreerd of gesteriliseerd.

Het asiel in Spanje valt sinds maart 2016 onder de verantwoording van de stichting, er is geen stroom en alleen koud water. Het is totaat niet te vergelijken met de asiels in Nederland want er is geen subsidie vorm en er is geen enkele medewerking van de autoriteiten.

Inmiddels hebben ze dank zij de Corry Blokker Foundation, 17 kennels kunnen aanschaffen.  De 14 kennels die er al waren zijn in zeer slechte conditie maar worden nog steeds gebruikt bij gebrek aan beter.  In iedere kennel worden 5 honden opgevangen in Nederland zou dat slechts 1 hond zijn, maar…….nood breekt wet

Inmiddels voorziet een aggregaat een gedeelte van het asiel van stroom. Een nieuw (gebruikt) grote aggegraat zou welkom zijn!! De grootste kostenposten voor het asiel zijn de rekeningen van de dierenarts, ga uit van ongeveer € 11.000,- per maand.

In Nederland is de hulpvoorziening heel erg breed, eigenlijk overal waar hulp nodig is biedt de Stichting hulp bijvoorbeeld:

Hulp aan daklozen

Zij worden ondersteund na een hulp aanvraag. Een dakloze man in Utrecht met twee zieke honden, de boxer had een oortontsteking en de herder had diverse ontstekingen. zonder geld voor medische zorg is geholpen door een met de stichting bevriende dierenarts, deze heeft de honden voorzien van medicatie en ontwormd en ontvlooid. Met een plaatselijke dierenwinkel is een overeenkomst aangegaan waar de betreffende man voor een bepaald bedrag voer en verzorgingsprodukten kan halen.

Zo kunnen de honden in de voor hun vertrouwde omgeving blijven en hoeven niet naar een asiel.

Herplaatsing na verwaarlozing

Yolanda vertelt; 'In Nederland komt dat helaas heel veel voor in Nederland. Dit gebeurt vaak achter gesloten deuren waardoor hulp vaak erg laat op gang komt. Honden die verwaarloosd worden of mishandeld zijn/worden hebben bij ons altijd voorrang.

Kort geleden kregen we via een fokker het bericht dat een door hem verkochte hond er erg slecht aan toe was. De hond woonde in een gezin dat moest rondkomen van de schuldsanering in een wijk in Uitgeest. Er is onmiddellijk contact opgenomen met de eigenaar en we zijn er naar toe gereden. Hier werd een hond aangetroffen in vreselijke conditie. De hond is meegenomen en geplaatst in 1 van de 29 gastgezinnen. Het bleek te gaan om een Amerikaanse Stafford die nog geen 11 kilo meer woog.( Normale gewicht is 25 kilo.) Na onderzoek bleek de hond ernstig ziek. De hond keeg een bloedtransfusie en de nodige medische zorg. Helaas waren ze te laat en is de hond 2 weken later overleden……

Dit is het gevolg van ernstige verwaarlozing en daar wordt ALTIJD aangifte van gedaan bij de dierenpolitie.'

Herplaatsing algemeen

Ook worden honden herplaatst na bijvoorbeeld overlijden, uit huis plaatsing, detentie, emigratie, enz............

'In dit soort gevallen wordt de hond opgenomen in een gastgezin. Na beoordeling van gedrag en karakter maken ze een profiel van de hond. Eventueel wordt hulp ingeschakeld van gedragsdeskundige of trainers. Nadat het volledige profiel bekend is gaan ze via multimedia opzoek naar een bijpassende adoptant. Er wordt dus een adoptant gezocht bij de hond..........ze gaan niet op zoek naar een hond voor een adoptant. Alle honden die via de stichting herplaatst worden, zijn gecastreerd of gesteriliseerd. (met uitzondering van pups jonger dan 6 maanden)

Internationale adoptie

'De stichting bemiddelt bij de adoptie van buitenlandse honden. Ook laten we sociaal correcte honden uit hun asiel in Spanje overkomen naar Nederland. LET OP: alleen honden die sociaal ZEER correct zijn komen hiervoor in aanmerking. Honden met opvoedkundige problemen voorzien wij eerst van alle benodigde training in Spanje. Blijkt de hond niet goed heropvoedbaar dan is adoptie buiten Spanje uitgesloten. De kosten voor een vlucht van 4 honden bedraagt gemiddeld €.  650,00

Alle honden zijn volledig ingeënt, ook tegen rabies, hebben een chip en een europees paspoort. Adoptie kosten voor een hond zijn gemiddeld € 295. Voor senioren en honden met een lichamelijke beperking is er een aangepast bedrag in overleg.

Probleemhonden

Ook hier staat de stichting voor klaar. Mensen die in de problemen zitten doordat hun hond ongewenst gedrag vertoont, voorzien zij graag van advies. Met het team zijn ze werkelijk van een hoop markten thuis en er is inmiddels geen vraag niet gesteld. Wij staan echt nergens meer van te kijken en werken met een gedragsdeskundige en een kynologisch therapeute. Daarnaast met een heleboel ervaringsdeskundigen dus we helpen waar nodig en mogelijk. In principe zullen we alles proberen om de hond bij de eigenaar te houden.

Dit was even een kleine opsomming van wat de stichting Hond en Welzijn doet. De slogan is.........een hond kan niet praten, laat ons hun stem zijn!

Zitten de Nederlandse asielen vol??

Het antwoord hierop is zowel ja als nee. Een aantal Nederlandse asiels zit erg vol, maar neem bijv. hondenasiel Vlaardingen daar zitten as we speak, 10 honden. Negen hebben er een zwaar gedragsprobleem, de tiende is inmiddels geadopteerd en wordt volgende week opgehaald. Er bestaan bij de Nederlandse asiels zelfs wachtlijsten van mensen die opzoek zijn naar goed gesocialiseerde honden.

Het overgrote deel van de honden die opgenomen zijn in de Nederlandse asiels heeft zware gedragsproblemen. Ze kunnen bijv. niet alleen thuis zijn, bijten, vechten met andere honden, zijn dominant naar kinderen enz enz enz.....

Laat duidelijk zijn............dit gedrag is door de mens aangeleerd, of sterker nog, niet afgeleerd. Een hond heeft een "baas" nodig, in Nederland zien mensen hun hond vaak als een "kind".........daar gaat het fout.

Dat een hond een gezinslid is dat is duidelijk, maar een hond behandelen als een mens is de grootste fout die je kunt maken. Om te voorkomen dat er honden die via de stichting geplaatst zijn in de asiels terecht zouden komen, maken wij met iedere adoptant schriftelijk de afspraak dat de hond altijd terug komt naar de stichting indien zijn verblijf om welke reden dan ook niet langer gewenst is.

Daarbij besteden wij erg veel aandacht aan de begeleiding van de adoptanten en hun hond, dit om te voorkomen dat de hond alsnog ongewenst gedrag gaat vertonen.

De beste preventie voor het dumpen van honden in een asiel is VOORLICHTING. Hier wordt dan ook enorm veel tijd en aandacht aan besteed met een compleet nazorg programma.'

Zwerfhond Ayla is weer helemaal opgeknapt

DAN NU.......WAT HEBBEN ZE  NODIG !!!!!!!!!

Dat is eigenlijk teveel om op te noemen.

1) Gastgezinnen = gezinnen die hun huis openstellen voor de opvang van een behoeftige hond(den). Alle bijkomstige kosten worden gedragen door de stichting, van voeding tot medische kosten. Na beoordeling worden honden herplaatst. Gastgezinnen zijn dus een tussentijdse oplossing.

2) Inzamelpunten = lokatie's waar mensen hun spullen ten behoeven van de stichting mogen afgeven. Het streven is een lokatie in iedere grote stad in Nederland. Ook in het Westland zoeken zij nog lokatie's

3) Sponsoren = sponsors die een hond sponsoren naar een nieuwe kans,  bijv. de medische kosten dragen, de transport kosten enz. Inruil worden ze continu op de hoogte gehouden over het wel en wee van de betreffende hond. Minimale bijdrage voor adoptie op afstand is €. 15,00 per maand

4) Sponsoren dwz. sponsors die een volledige kennel sponsoren in hun asiel. De kennel wordt vernoemd naar de sponsor en deze krijgt vermelding op de facebook pagina en de website. Minimale bijdrage is € 250,00 per jaar

5) Gedragsdeskundige, trimsalons, hondenscholen, hondenpensions, dierenartsen, dierenwinkels enz....die op enige manier hun naam willen verbinden aan de stichting waardoor zij voor aan ons geleverde diensten een (hoge ;-) korting krijgen. Deze donateurs worden geplaatst op de website en facebook pagina van de stichting

6) Transport bedrijven die voor de stichting een pallet met bijvoorbeeld voer naar Spanje willen transporteren.

7) Vluchtbegeleiders= mensen die vanuit Barcelona of Valencia naar Nederland vliegen. Na overleg boeken ze 1 of 2 kennels bij op de betreffende vlucht. De Spaanse vrijwilligers brengen de honden naar het vliegveld en voeren de honden door de douane. Op het Nederlandse vliegveld nemen de vrijwilligers de honden weer over. Het kost de vluchtbegeleider 1 uurtje van zij of haar tijd. Meer inspanning wordt niet gevraagd.

8) Vrijwilligers! Mensen die een hart hebben voor honden. Organisatie talenten, Pr medewerkers, leden telefoonteam, fund wervers enz enz

De stichting groeit momenteel heel erg hard en ze doen graag een beroep op de Westlanders. 'We kunnen werkelijk alle hulp gebruiken, zowel financieel als met twee handen.'

DAN IS ER NOG IETS ERG ACTUEEL OP DIT MOMENT:

'Wij zijn opzoek naar een pand in of in de directe nabijheid van het Westland. Het pand moet als bestemming detailhandel hebben of kunnen krijgen en minimaal 200 m2 zijn. We willen vanuit dit pand 2ehands goederen gaan verkopen die geschonken worden door mensen die honden een warm hart toe dragen, 2e hands goederen geven de honden een 2e kans.'

Het pand moet voor minimaal een jaar beschikbaar zijn en tegen een gereduceerd (zo laag mogelijk) bedrag aan hen verhuurd worden. Uiteraard voorzien zij de pand eigenaar weer van heel veel vrije reclame!!

'Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen,'zo sluit Yolanda af,' maar dit is in ieder geval een indruk van het vele werk waar de Stichting zich voor inzet. Hulp is heel hard nodig.'

Meer informatie is te vinden of de Facebookpagina Stichting Hondenzorg en Welzijn en de website www.hondenzorgenwelzijn.nl

Voor donaties NL12RABO0310045401 tav. Stichting Hondenzorg en Welzijn ovv. donatie.