Stikstof en fosfaat in dierlijke mest in 2023 onder mestplafond

CBS

Nederland 28.02.2024 - De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2023. Dat is 19 miljoen kilogram onder het stikstofplafond van dat jaar.


De fosfaatuitscheiding was 146 miljoen kilogram, 5 miljoen kilogram onder het fosfaatplafond. De stikstof- en fosfaatuitscheiding liggen wel boven de mestplafonds die in 2025 van kracht worden. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over de uitscheiding van mineralen door de Nederlandse veestapel.

In 2023 bleef de stikstofuitscheiding in de mest van koeien, varkens, kippen en ander vee 4 procent onder het voor 2023 geldende stikstofplafond van 489,4 miljoen kilogram. In 2025 wordt het stikstofplafond aangescherpt tot 440 miljoen kilogram stikstof.

Stikstofuitscheiding melkvee neemt toe, fosfaat daalt
Melkkoeien en het bijbehorende jongvee scheidden 277 miljoen kilogram stikstof uit, 2,8 procent meer dan in 2022. De stikstofuitscheiding van varkens en pluimvee daalde met 2,8 procent tot 138 miljoen kilogram.

Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 nam het aantal melkkoeien en de mestproductie toe. Maatregelen om de omvang van de melkveestapel terug te dringen, zorgden weer voor een daling van de mestproductie vanaf 2017. Sinds 2017 is de stikstofuitscheiding van de veestapel afgenomen met 41 miljoen kilogram, en de fosfaatuitscheiding met 23 miljoen kilogram. De grootste bijdrage hieraan werd geleverd door de melkveehouderij, vooral door het houden van minder koeien en jongvee.

Daling fosfaatuitscheiding in dierlijke mest
De fosfaatuitscheiding in dierlijke mest nam af ten opzichte van 2022, en bleef daarmee 5 miljoen kilogram onder het fosfaatplafond van 2023 (150,7 miljoen kilogram). De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg 74 miljoen kilogram. Varkens en pluimvee produceerden samen 55 miljoen kilogram fosfaat. In 2025 wordt het fosfaatplafond verlaagd tot 135 miljoen kilogram fosfaat.

Uitscheiding melkvee afhankelijk van samenstelling ruwvoer
Dat de melkveehouderij meer stikstof maar minder fosfaat produceerde, komt onder andere door de samenstelling van het ruwvoer, zoals kuilgras en snijmaïs. Door weersomstandigheden was het stikstofgehalte van het kuilgras, dat in 2023 aan vee werd gevoerd, hoger, en het fosforgehalte lager vergeleken met een jaar eerder.

Minder stikstof en fosfaat in varkens- en pluimveemest
De uitscheiding van stikstof en fosfaat via de mest van varkens en pluimvee is sinds 2016 gedaald, omdat er minder van deze dieren zijn. De mestproductie van het overige vee, zoals vleesrundvee, paarden, pony’s, schapen en geiten, bleef in 2023 gelijk aan het niveau van 2022 met 55 miljoen kilogram stikstof en 16 miljoen kilogram fosfaat.

Reacties (5 reacties geplaatst)

Je gelooft de cijfers alleen als het negatief is voor de boeren he Koekkoek? Wanneer het in jouw straatje valt.
Kansloos! In Afghanistan regent het al tijden niet en daarom word er veel “spul” in de lucht geslingerd. Niet goed voor het eco systeem! Maar daarom krijgen ze daar niet de regen maar hier wel!
Zou niet graag onder het mestplaffond zitten, stel je voor dat t niet goed vast zit en naar beneden komt.
Interessant is het hoe sommige 'wetenschappers' omgaan met cijfertjes.
De mens stoot veel stikstof uit, koeien ook, over honden ( in NL de heilige koe ) hoor je bijna niemand.
Er is al veel onderzoek geweest, ook honden belasten vooral de kwetsbare natuurgebieden bovenmatig.
Terecht dat boeren in die gebieden dit ter verantwoording brengen.
Maar nou komt het:
En de wolf? Die stoot toch ook stikstof uit?
(dit mbt de lobby dat 'we' de wolf nodig hebben in de natuur volgens enkele geitenwolvensokken-figuren : het wachten is op het 1e verscheurde kind...waarom denk je dat we de wolf ooit hadden uitgeroeid?)
Ja, nee, ja maar omdat de wolf dieren opeet is de wolf 'stikstofneutraal' ....
Uhuh, dan is de -niet vegetarische- mens toch ook 'stikstof neutraal' ?
Stik: stof tot nadenken ...

Keurig gemeten!
#onzin!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.