Uil gered door donorveren

Inge Schonewille

Westland 05.03.2019 - Vogelopvang de Wulp heeft een speciale techniek ontwikkeld om de beschadigde veren van bepaalde vogels in de opvang te vervangen door donorveren.

In het broedseizoen hebben ze vaak te maken met slecht doorvoede jonge kraaien, kauwen en meeuwen, waarvan de vleugels broos zijn; deze breken af en de vogels kunnen niet meer vliegen.  Het is wettelijk niet toegestaan is om de vogels permanent in huis te houden.  In een volière krijgen de veren geen kans om aan te groeien omdat de veren telkens tegen het gaas aankomen. Dus  werden deze vogels geëuthanaseerd aan het eind van het seizoen. Dit probleem doet zich voor bij alle vogelopvangcentra.(foto's de Wulp)

Bij de meeste vogelsoorten kunnen de beschadigde veren uit worden getrokken waarna binnen 4 weken weer mooie nieuwe veren op de plek teruggroeien. Bij kraaiachtigen, roofvogels en meeuwen werkt dat niet op deze manier. Bij deze vogels groeien de uitgetrokken vleugels niet direct terug. Wat de Wulp nu doet is van deze soorten vogels die binnenkomen met een mooi verenpak, maar die niet meer te redden zijn, de vleugels in een speciale map bewaren. Die kunnen ze weer gebruiken om een andere vogel met slechte veren, door te helpen naar de volgende rui. De gerepareerde veer zal volgens het normale rui-patroon uitvallen en er komt een nieuwe gezonde veer voor terug. 

 

Zo kwam onlangs bij de Vogelopvang een "vreemde" ransuil binnen. Ze was gevonden oop een straatnaambordje waar ze al de hele dag op zat en de dierenambulance kon haar er zo afpakken. Ze at wel maar ze vertoonde raar gedrag. Bloedonderzoek wees uit dat er ergens in haar lichaam een grote bacteriele infectie zat, dus kreeg ze antibiotica maar helaas was ze de volgende dag dood.

Nader onderzoek wees uit dat er vanaf een klein geel plekje in haar gehemelte een abces liep tot aan de hersenen. Ze was jammer genoeg niet meer te redden. De uil kreeg de naam Jimmy en haar veren werden in een "verenmap" bewaard voor het geval er een anderen patient zou komen met dezelfde maten van de veren. 

 

Zo kwam dezelfde dag uit Stichting Vogelklas Karel Schot de vraag of de Wulp een klein ransuiltje kon helpen met zijn afgebroken veren. Het uiltje was succesvol gerevalideerd van een lelijke wond op de snavel, maar had helaas wat slagpennen beschadigd. Voor een uil is het belangrijk om geluidloos te kunnen vliegen en complete veren zijn dus erg belangrijk. De medewerkers zijn met meer precisie dan ooit aan de slag gegaan en met succes. De maten kwamen precies overeen en zo heeft de dode uil Jimmy de Rotterdams uil kunnen helpen en is 2 dagen geleden in goede conditie vrij gelaten.