Veel zieke en dode ganzen in het Prinsenbos

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/08/2013 12:18 - Gewijzigd op 12/08/2013 12:42

  Naaldwijk 12.08.2013 - Het prachtige weer van de laatste weken zorgt voor veel zomerpret, maar voor de watervogels bij het Prinsenbos is het dit jaar extra afzien.  

De laatste drie weken kan de dierenambulance er regelmatig uit om zieke en dode watervogels uit de recreatieplas te vissen. Met namen de ganzen hebben zwaar te lijden van het vervuilde water waar momenteel blauwalg en botulisme in zit.

 Veel zieke en dode ganzen in het Prinsenbos

Het ODMH heeft daarom een zwemverbod afgegeven en ook voor hondenbezitters die hun viervoeters er veelvuldig uitlaten wordt zwemmen afgeraden, omdat honden er ook ziek van kunnen worden. De laatste tijd zijn er volgens een schatting van Theo de Wijs zeker 15 tot 20 zieke en 10-15 dode ganzen uit het water gehaald.

Maandagochtend zijn opnieuw een zieke en een dode gans opgehaald, maar het totale aantal kan nog veel hoger uitvallen. Verwacht wordt dat er nog een aantal zieke/dodevogels in de rietkragen zitten waar men op dit moment niet bij kan komen.

 Veel zieke en dode ganzen in het Prinsenbos

Elk jaar komt het wel voor dat met mooi en warm weer in de zomer de waterkwaliteit bij het Prinsenbos te wensen overlaat. De voornaamste oorzaak hiervan is de slechte doorstroming waardoor het water stil staat. Er zijn twee smalle doorgangen die de waterplas met de overige sloten verbindt, maar dat is bij lange na niet genoeg voor de waterverversing. De laatste jaren neemt zomers de vervuiling toe, zo bevestigt ook de Wijs. ´Het Prinsenbos steekt op dit moment ten opzichte van de overige plassen er met kop en schouders bovenuit.´

 Veel zieke en dode ganzen in het Prinsenbos

Eindverantwoordelijke voor de gehele waterhuishouding ter plaatse is het Hoogheemraadschap van Delfland. Die houdt toezicht op de 20 zwemwateren in de regio zo laat medewerker Rob Hoefnagel desgevraagd weten. Zes ervan hebben prioriteit op dit moment, maar daar viel het Prinsenbos totvoor kortnog niet onder. Er is wel regelmatig overleg met de betrokken gemeentes over de waterkwaliteit. Gemeente Westland gaf daarin al eerder aan dat het Prinsenbos nu de hoogste prioriteit heeft, dus de plas staat nu wel op de agenda.

Blauwalgen ontstaan met name door warm water en een overschot aan voedingsstoffen die in het water zitten. Botulisme is een ander probleem: die ontstaat met name door dode dieren in het water. Die moeten dus zo snel mogelijk eruit worden gehaald, maar als botulisme eenmaal erin zit is er weinig aan te doen en is het wachten totdat het vanzelf stopt,´ aldus Hoefnagel.

Het bestrijden van de watervervuiling wordt door het hoogheemraadschap als volgt gedaan. Er wordt eerst naar het totaalplaatje gekeken per recreatieplas. Zo kan het uitbaggeren vaneen plas een optie zijn of het in zijn geheel afsluiten ervan. In het laatste geval kunnen voedingsstoffen dan niet langer aangevoerd worden.

Als praktisch voorbeeld noemt Hoefnagel de Dobbeplas in Pijnacker. Die werd een paar jaar geleden afgesloten waardoor er geen doorstroming meer was. Gevolg is dat tot op heden de waterkwaliteit prima is gebleven, maar hij geeft ook toe dat die vlieger niet overal opgaat. Bij Delfs Hout werd hetzelfde gedaan, maar daar zit nu wel blauwalg. Het hoogheemraadschap zit dus niet stil, maar het blijft zoeken naar de juiste methode om de waterkwaliteit in de zomers te verbeteren.