Verkoopverbod voor exotische planten en dieren

Rijksoverheid

Westlanden 14.07.2016 - Wat hebben de Amerikaanse brulkikker, de wasbeer, de grijze en Pallas eekhoorn, de beverrat en verschillende kreeften met elkaar gemeen?

Er is vanaf medio augustus 2016 een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en deze dieren. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld van 37 planten en dieren die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, zoals exotische rivierkreeften, roodwang waterschildpadden en waterplanten zoals ‘grote waternavel’.


Amerikaanse bnulllfrog Foto wikimedia.org

Exoten

Invasieve exoten zijn planten en dieren die door de mens bewust of onbewust naar Nederland zijn meegenomen. Deze exoten kunnen zich zelfstandig in de natuur handhaven en daar schade veroorzaken. Schade ontstaat bijvoorbeeld doordat deze exotische planten en dieren zo snel groeien dat de binnenlandse soorten worden verdrongen of verjaagd waardoor de kans bestaat dat de ze uitsterven.

Overgangsregeling

Voor particulieren of bedrijven die een dier hebben dat niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Dieren mogen gehouden worden tot hun dood, maar ze mogen niet meer worden verkocht. Ook mag er niet meer mee gefokt worden. Dierenwinkels en tuincentra die aan particulieren verkopen, mogen hun voorraad aan exotische huisdieren nog een jaar verkopen.