Vogelgriep komt dichterbij

Rijksoverheid

Westlanden 01.12.2014 update - In Zoeterwoude is bij een legpluimveebedrijf met in totaal rond 28.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld.

Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf wordt vandaag geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse 1 december 2014 beschikbaar komen.

Rond het bedrijf in Zoeterwoude wordt een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Inmiddels is het onderzoek naar alle eendenbedrijven in Nederland afgerond. Er is geen vogelgriepvirus van het type H5 aangetroffen op deze bedrijven.

----------------

Vogelgriep in Zoeterwoude is type H5N8

Update 01.12.2014 - Onderzoek heeft uitgewezen dat het bij de besmetting van het pluimveebedrijf in Zoeterwoude om de hoogpathogene H5N8 variant gaat. Het bedrijf is 30 november 2014 geruimd.

Binnen de 1 kilometer zone rond het getroffen bedrijf ligt nog een pluimveebedrijf. Nu vastgesteld is dat het om H5N8 gaat, wordt dit bedrijf vandaag preventief geruimd. Het gaat hierbij om een bedrijf met ongeveer 50.000 dieren.

Van de andere 3 bedrijven in de 10 kilometer zone is op 2 bedrijven geen pluimvee aanwezig. Het laatste bedrijf wordt op dit moment onderzocht.

Jachtverbod blijft van kracht door vogelgriep

1 december 2014 - De vogelgriep is geconstateerd bij een bedrijf in Zoeterwoude op 30 november. In een gebied met een straal van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf is een vervoersverbod ingesteld. Ook gelden nog steeds de maatregelen die op 23 november zijn ingegaan.

Nederland is ingedeeld in 4 regio’s waartussen de contacten tot een minimum worden beperkt. Deze maatregelen van 23 november hebben als doel de verspreiding van vogelgriep te voorkomen en blijven waarschijnlijk 21 dagen in stand.

Landelijke maatregelen

 

 

Nederland wordt opgedeeld in 4 regio’s, waar tussen de contacten tot een minimum worden beperkt. Naast de gerichte regionale aanpak blijft de ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte in heel Nederland van kracht. Verder geldt een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven. Het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte blijft van kracht.

Jachtverbod

 

 

Ook is er een jachtverbod op alle dieren ingesteld. Dit jachtverbod betekent dat alle ontheffingen van de Flora- en Faunawet, die de Omgevingsdienst Haaglanden in opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft verleend, zijn opgeschort. Er mogen geen schadeveroorzakende dieren worden gevangen of gedood. Het bestrijden van muskusratten en bestrijden van vogels vanwege luchtverkeersveiligheid is wel toegestaan.

De handhavers van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn op de hoogte van het jachtverbod.