Voorlopig nog geen groot hondenveld in Westland

College Westland

Westland 07.11.2019 - Op 22 oktober heeft het college van gemeente Westland vragen ontvangen over de mogelijkheid van een hondenveld in het Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De WV fractie is benaderd door een aantal initiatiefnemers om in Westland te komen tot een hondenveld waarop honden op een rustige en veilige plek kunnen lopen zonder overlast te geven aan anderen en waarbij ook honden met een probleemgedrag kunnen worden bijgestuurd. De initiatiefnemers hebben een veld nodig met een omheining van circa minimaal 1.80 meter hoog en een perceel van 1.500 m2. Getracht is om binnen Westland een dergelijk terrein te vinden via particulieren, maar dat is (nog) niet gelukt.

Hondenbelasting komt terug in Westland

Wellicht dat de gemeente, dan wel OBWZ, dan wel ONW nog een perceel grond over hebben waar de eerstkomende tien jaren niet op gebouwd gaat worden en dat zou dan eventueel tijdelijk kunne n worden ingericht voor vorenstaand initiatief. De initiatiefnemers zullen zelf een en ander bekostigen. De vraag is dan ook de navolgende: In feite is sprake van een burgerinitiatief.

Vraag 1

Is het College bereid om met de initiatiefnemers dit burgerinitiatief door te nemen en de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken?

Antwoord 1

De gemeente W estland, OBW Z en ONW hebben geen perceel grond over voor een hondenveld in Westland, maar als de initiatiefnemers een concreet voorstel hebben voor een hondenve ld, kunnen zij contact opnemen met het bedrijven- en omgevingscontactcentrum. Dit kan telefonisch via 14 0174 of door te mailen aan consulenten@gemeentewestland.nl. Na ontvangst geven de consulenten advies over het initiatief en de te volgen procedure.