Vorig jaar 358 muskusratten gevangen

Hoogheemraadschap Delfland

Den Hoorn 18.08.2015 - Muskus- en beverratten zijn een bedreiging voor onze dijken en waterveiligheid. Ze graven lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken.

De dieren planten zich snel voort en hebben nauwelijks natuurlijke vijanden. Het vangen van muskus- en beverratten is daarom noodzakelijk. Uiteraard is het belangrijk dat het vangen zo diervriendelijk mogelijk gebeurt. Delfland doet er alles aan om onbedoelde vangst van andere dieren (zoals vogels en vissen) te voorkomen.

In Delfland zijn in 2014 358 muskusratten gevangen, negen meer dan in 2013. De populatie blijft hiermee goed onder controle. Op het gebied van bestrijding werkt Delfland samen met vijf andere waterschappen.

'We hebben het voornemen om dit de komende vier jaar te blijven doen. Waterschap Rivierenland verzorgt de uitvoering.' Op www.muskusrattenbeheer.nl vindt u informatie over de dieren en de werkwijze van de vangers. Op deze website kunt u ook een melding doen, mocht u een muskusrat zien.

Hoogheemraadschap Delfland