Vrijwillige zwanenschoonmakers waren wel verzekerd

Rijkswaterstaat / Een Vandaag

Hoek van Holland 16.08.2018 - EenVandaag heeft vanavond een uitzending over de vrijwilligers bij de zwanenopvang n.a.v. de olieverontreiniging in de haven van Rotterdam.

Op de site van EenVandaag wordt de conclusie getrokken dat Rijkswaterstaat vrijwilligers op eigen risico zwanen liet schoonmaken.


Uitzending EenVandaag donderdagavond

Rijkswaterstaat laat in een reactie weten: 'Bij aanvang van de schoonmaakactie is in de snelheid een foutief formulier met vrijwilligersverklaring gebruikt. In dit formulier stond per abuis dat de vrijwilligers afstand moesten doen van hun recht om eventuele schade te claimen bij Rijkswaterstaat. Dat had er niet in moeten staan.

In de wet is vastgelegd dat vrijwilligers net als werknemers in loondienst recht hebben op veilige en gezonde werkomstandigheden. Een vrijwilligersverklaring waarin dat per abuis verkeerd is weergegeven, verandert niet wat er in de wet staat.

Feitelijk zijn de rechten van de vrijwilligers niet aangetast: wel zijn ze mogelijk op het verkeerde been gezet, en dat is spijtig. We hebben dan ook gewerkt als verantwoordelijke en aansprakelijke werkgever en zoals het hoort voor een veilige en gezonde werkomgeving gezorgd. En zoals vanzelfsprekend blijven we dat doen.'