Kringlooplandbouw in Midden-Delfland geeft duurzaam rendement

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 02.04.2015 - Melkveehouders uit Midden-Delfland werken sinds 2010 samen in het project Duurzaam Boer Blijven. Wethouder Govert van Oord

van Agrarische Zaken reikte woensdag 1 april de krant ‘Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland’ uit aan de kringloopboeren. Uit dit activiteitenoverzicht blijkt dat hun inzet zichtbaar resultaat oplevert op het gebied van duurzaamheid en rendement.


V.l.n.r.: Melkveehouder Gert-Jan Hooijmans, wethouder Govert van Oord, melkveehouder Arnold van Adrichem en programmacoördinator Peter van Arkel.

Het programma

Duurzaam Boer Blijven wordt mogelijk gemaakt met financiering vanuit IODS (de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam). Het IODS-programma heeft tot doel om, naast de aanleg van een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam, de kwaliteiten van Midden-Delfland te versterken door maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en duurzame melkveehouderij.

Voedselproductie voor de stad Wethouder Agrarische Zaken, Govert van Oord: ‘Als het om kringlooplandbouw gaat horen de Midden-Delflandse boeren tot de koplopers in Nederland. De komende jaren werken we met onze boeren aan de wens van stedelingen om voedsel te kopen waarvan de herkomst dichtbij en de kwaliteit betrouwbaar is. Zo dragen we bij aan een steeds verdere verduurzaming van de agrarische productie in Midden-Delfland.’


Kringloopboeren ontvangen de krant ‘Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland’.

Kringlooplandbouw

Het programma Duurzaam Boer Blijven bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de studiegroep Kringloopboeren. Inmiddels is zestig procent van de Midden-Delflandse boeren hierin actief. Kringlooplandbouw is een bedrijfsvoering afgestemd op het gebruik van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen en richt zich op een verantwoord inkomen voor de lange termijn. Uit onderzoek blijkt dat Midden-Delflandse kringloopboeren steeds minder krachtvoer en kunstmest gebruiken bij gelijkblijvende melkproductie.

Het gemiddelde bedrijfsoverschot stikstof en fosfaat daalt daardoor flink en ligt inmiddels ver onder de wettelijk toegestane normen. Deze resultaten zijn goed voor de boer, want hij geeft minder geld uit aan de aankoop van kunstmest en krachtvoer. Maar deze werkwijze is ook veel beter voor het behoud van een vitaal platteland. Minder gebruik van krachtvoer en kunstmest betekent een betere waterkwaliteit en een gezondere bodem. Een ander onderdeel van het project Duurzaam Boer Blijven is de proef Onderwaterdrainage. Boeren onderzoeken daarbij of met deze methode de inklinking van het veenweidegebied wordt beperkt, waardoor het weideseizoen kan worden verlengd. Tegelijkertijd worden de effecten onderzocht voor de weidevogelpopulatie.

Foto’s: