Directeurswissel bij Erfgoedhuis Zuid-Holland

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/08/2015 07:37 - Gewijzigd op 27/08/2015 07:46

Delft 27.08.2015 - Het Erfgoedhuis ZH krijgt een nieuwe directeur. Andries Ponsteen heeft vanaf 1999 de scepter gezwaaid

over het Erfgoedhuis en gaat per 1 september 2015 met regulier pensioen. Judith Tegelaers wordt de nieuwe directeur-bestuurder. Scheidend directeur Andries Ponsteen Nieuwe directeur Judith Tegelaers Andries Ponsteen was in 1999 oprichter-directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, en heeft sindsdien leiding gegeven aan een Erfgoedhuis dat continu in ontwikkeling is gebleven.

Vanaf begin 2000 kwamen zo de Monumentenwacht ZH, de Vereniging van Musea in Zuid-Holland, de Kring van Archivarissen en het Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie alle onder de vlag van het Erfgoedhuis. In 2005 werd het fraaie en speciaal daartoe gerestaureerde Meisjeshuis in Delft betrokken. Onder Andries’ directie is het Erfgoedhuis actief geworden voor talloze erfgoedinstellingen en gemeenten, met expertise en diensten, waarmee zij hun erfgoed beter kunnen behouden.

Ook de band met de Provincie Zuid-Holland, voornaamste subsidient, groeide. Het Erfgoedhuis werd uitvoerder van het erfgoedbeleid van de provincie. Andries Ponsteen richtte de landelijke vereniging van erfgoedhuizen OPEN op, en was daar lang voorzitter van.

Hij legde vanaf 2006 de basis voor samenwerking tussen erfgoed en de ‘groene’ sector. Samen met het Zuid-Hollands Landschap werd in 2014 de stichting Landschap en Erfgoed Zuid-Holland opgericht, een nieuwe omgevingsorganisatie voor Zuid-Holland, waarvan hij de eerste bestuursvoorzitter was. Het Zuid-Hollands Landschap is sinds 2013 eveneens gehuisvest in het Meisjeshuis in Delft.

Judith Tegelaers nieuwe directeur per 1 september

Judith Tegelaers is voor velen binnen de erfgoedsector een bekend gezicht. Ze werkt al sinds 1995 voor het Zuid-Hollands erfgoed, eerst als consulent bij de Vereniging van Musea in Zuid-Holland, en later binnen het Erfgoedhuis voor de museumsector en als leidinggevende van de afdeling Erfgoed & Beleving.

Ze studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort, waarna ze ging lesgeven aan diverse middelbare scholen. Vervolgens heeft ze de opleiding kunstgeschiedenis aan de universiteit van Leiden afgerond. Ze heeft tevens als hoofd van het restauratie-atelier gewerkt bij de Vereniging van Musea in Zuid-Holland.

Tegelijk wissel in Raad van Toezicht

Per dezelfde datum neemt ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Erfgoedhuis, Rinus Houtman, oud-gedeputeerde en waarnemend burgemeester van Leerdam, afscheid. Rinus Houtman was een belangrijk bestuurlijk promotor van Zuid-Hollands erfgoed. Hij wordt opgevolgd door André Borgdorff, burgemeester van gemeente Binnenmaas, en ondermeer voorzitter van het Samenwer-kingsorgaan Hoeksche Waard, en tevens al jaren lid van de Raad van Toezicht van het Erfgoedhuis ZH.