Negentig grote evenementen volgend jaar in Westland

Gemeente Westland

Westland 15.12.2017 - In 2018 vinden in de gemeente Westland 90 grote evenementen plaats. Dat blijkt uit de Evenementenkalender 2018, die burgemeester


Van Ardenne-van der Hoeven heeft vastgesteld.

Het betreft evenementen met meer dan 600 bezoekers of evenementen die worden georganiseerd in een aaneengesloten periode van meer dan twee achtereenvolgende dagen. Om het samenvallen van evenementen te voorkomen, wordt met ingang van 2018 de indeling van de zomerevenementen gewijzigd. Dit kan betekenen dat een evenement in een andere periode plaatsvindt dan tot nu toe het geval was.  

Organisatoren moeten hun evenement voor 1 oktober bij de gemeente aanmelden. De gemeente bepaalt vervolgens of het evenement een plek krijgt op de kalender van het jaar daarna. De evenementenkalender maakt in een vroeg stadium inzichtelijk welke evenementen kunnen plaatsvinden. Tevens kan op basis van de kalender in een vroeg stadium de inzet van de hulpdiensten worden afgestemd. Een plaats op de evenementenkalender betekent niet dat hiervoor automatisch vergunning wordt afgegeven. Organisatoren dienen tijdig een vergunningaanvraag in te dienen bij de gemeente.

Geen toestemming
De burgemeester heeft besloten het Destiny Festival, een nieuw dancefeest dat in de zomer van 2018 plaats zou moeten vinden in recreatiegebied De Wollebrand, niet toe te staan. De locatie is niet geschikt en er worden in de zomerperiode al veel evenementen georganiseerd, wat zijn weerslag heeft op de inzet van de hulpdiensten. Ook is op advies van de hulpdiensten geen toestemming verleend voor uitbreiding van de Koningsdagactiviteiten in Honselersdijk met één dag (28 april).

Gewijzigde indeling zomerevenementen

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat evenementen samenvallen en de druk op de hulpdiensten te groot wordt, is de indeling van evenementen in en rond de zomervakantie veranderd. Met ingang van 2018 wordt elk evenement aan een vaste dag/week gekoppeld (rekening houdend met het verschuiven van de zomervakantie), waarbij voor de Profronde Westland (Wateringen) en het Varend Corso een uitzondering wordt gemaakt. De Profronde Westland is gekoppeld aan de Tour de France. Het Varend Corso is een regionaal evenement en vindt plaats in een vast weekend.

Met ingang van 2018 wordt onderstaande indeling gehanteerd:

derde week vóór de zomervakantie

Honselse Feestweek

tweede week vóór de zomervakantie

Feestweek Monster

eerste week vóór de zomervakantie

Feestweek 's-Gravenzande

eerste week van de zomervakantie

Zomerspektakelfeest Maasdijk

tweede week van de zomervakantie

Waterpop

derde week van de zomervakantie

gereserveerd voor Profronde Westland/Varend Corso

vierde week van de zomervakantie

gereserveerd voor Profronde Westland /Varend Corso

vijfde week van de zomervakantie

BraDeLier

zesde week van de zomervakantie

Westland Reünie

Evaluatie zomerevenementen 2017

De gemeente heeft de feestweken en andere grote evenementen in de zomerperiode van 2017 samen met organisatoren en hulpdiensten geëvalueerd. Conclusie is dat de evenementen ondanks de zeer wisselende weersomstandigheden veel bezoekers hebben getrokken. Tijdens de feestweken in Naaldwijk, 's Gravenzande en De Lier waren zoveel bezoekers aanwezig dat op bepaalde locaties op sommige momenten nauwelijks doorgang mogelijk was. Tevens is opnieuw geconstateerd dat veel minderjarige jongeren met eigen drank naar de feesten kwamen of elders al hadden ‘voorgedronken’ en daardoor onder invloed van alcohol naar het evenemententerrein komen.

Jeugd en alcohol

De gemeente gaat naar aanleiding van de evaluatie een aantal concrete acties in gang zetten op het gebied van vergunningverlening, preventie, toezicht en handhaving, waarbij het onderwerp jeugd en alcohol een belangrijke prioriteit is. Met de betrokken partijen zal worden overlegd hoe effectief kan worden opgetreden tegen alcoholgebruik onder jongeren.

Daarnaast wordt een participatieproces gestart met o.a. inwoners, organisatoren, (horeca)ondernemers en hulpdiensten om het huidige evenementenbeleid, dat dateert uit 2005, te actualiseren.

 

 

Reacties (2 reacties geplaatst)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-2017-2018
handig overzicht maar wat is de datum van de zomervakantie?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.