Hospice Beukenrode en TerminuZ gaan fuseren

Rianne de Goeij

Naaldwijk/Hoek van Holland 16.12.2017 - Stichting Hospice Beukenrode en TerminuZ gaan per 1 juni 2018 fuseren.

Hierdoor ontstaat één loket voor Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland voor alle palliatieve zorg voor zowel bewoners als zorginstellingen.

De missie van de gefuseerde stichting is het ondersteunen van mensen in hun wens om de laatste maanden van hun leven thuis, in hun eigen omgeving of bijna thuis in het Hospice te kunnen doorbrengen. Daarbij gaan beide organisaties uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.

De fusie werd bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst ter ere van het 5-jarig jubileum van Hospice Beukenrode bij Bij5. Voorzitters Elly van der Wilk (TerminuZ) en Henk Salome (Hospice Beukenrode) zijn erg trots op de fusie. “Wij hebben het afgelopen jaar met beide besturen goed gekeken of een fusie haalbaar was en dit bleek het geval!”, aldus een tevreden Henk Salome. “Vanaf 1 juni 2018 worden we hét loket voor Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland voor alle palliatieve zorg voor zowel bewoners als zorginstellingen.”

De coördinatoren die bij beide organisaties werkzaam zijn, gaan zoveel mogelijk samenwerken, er wordt niemand ontslagen. “Mensen in hun laatste levensfase krijgen nu echt een keuze op het moment dat het ertoe doet. Na 25 jaar TerminuZ, vroeger VPTZ geheten, vormen we met het hospice één koepelorganisatie voor terminale zorg”, aldus Elly van der Wilk, die met genoegen terugkijkt op het afgelopen jaar met zowel het jubileum van TerminuZ als de fusiebesprekingen.

De twee gefuseerde organisaties vormen per fusiedatum een nieuw bestuur.

Hospice Beukenrode verleent sinds 2012 palliatieve zorg in de hospice aan de Dijkweg in Naaldwijk. De organisatie bestaat uit een vrijwilligersbestuur en 70 zorgvrijwilligers. Er zijn twee professionele coördinatoren verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het hospice is een unieke plek voor mensen die de laatste dagen van hun leven niet thuis kunnen doorbrengen.

TerminuZ is de vrijwilligersorganisatie voor terminale thuiszorg en is sinds de oprichting in 1992 uitgegroeid tot een organisatie met rond de 25 geschoolde vrijwilligers, een professionele coördinator en een vrijwilligersbestuur. Jaarlijks doen vele tientallen bewoners van de regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland een beroep op de vrijwilligers van TerminuZ.