65 huurwoningen naar statushouders in 2015

Gemeente Westland

Westland 17.12.2015 - De gemeente Westland heeft de wettelijke taakstelling om statushouders te huisvesten gerealiseerd. Voor het jaar 2015 diende gemeente Westland 177 statushouders te huisvesten.

In verband met een achterstand van vorig jaar kwamen daar nog 11 personen bij.

Wethouder Weverling: “De gemeente verdeelt de taakstelling over de corporaties op basis van hun verhuureenheden. Op deze manier worden de statushouders verspreid over diverse kernen. In 2015 zijn 576 sociale huurwoningen van de totale voorraad van 10.752 huurwoningen vrijgekomen. Voor het realiseren van de wettelijke en verplichte taakstelling zijn 65 woningen ingezet. Mede dankzij de medewerking en inzet van de woningcorporaties hebben wij onze taakstelling voor 2015 gehaald”.

 

Rekenkamercommissie Westland roept inwoners op voor ideeën

De cijfers over de realisatie van de gemeente Westland wijken vooralsnog af van de cijfers van de provincie Zuid Holland, die toezichthouder is op de realisatie van het huisvesten van statushouders. De reden hiervan is dat de Provincie beoordeelt op basis van de informatie die zij van het COA ontvangt. Het COA heeft een achterstand in de verwerking van de gegevens omdat zij een huisvesting pas verwerken twee tot drie weken na ondertekening van de huurovereenkomst. Daarnaast wordt aan het einde van een jaar door veel gemeenten een grote inhaalslag gemaakt en hierdoor ligt er een grote druk op de administratieve verwerking. De cijfers die de Provincie ontvangt zijn om die reden achterhaald.