€ 80 miljoen extra uitgaven in 4 jaar tijd

Westlanders.nu

Westland 16.03.2014 - De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande woensdag, maar hoeveel geld heeft de gemeenteraad afgelopen 4 jaar uitgegeven in totaal?

Wat is het financiële (schuld)plaatje van gemeente Westland in vergelijking met de vorige verkiezingen van 2010?

Toegegeven, het lag en ligt nog steeds gevoelig bij gemeenten om hierin de echte cijfers prijs te geven zo hebben wij als redactie wel gemerkt. Dikwijls krijgen we halve antwoorden of totaal geen reactie op onze vragen, maar langzaamaan komt er steeds meer openheid van zaken.

Bij navraag kregen we het volgende antwoord;

'De schuldpositie van gemeente Westland lag eind 2009 op € 257,4 miljoen. De toename ten opzichte van de huidige schuldpositie komt vooral door:

  • Nieuwe investeringen in bijvoorbeeld riolering, wegen en scholen
  • Het opnieuw afsluiten van een groot deel van de lopende leningen van de gemeente. Daardoor is de rentedruk structureel aanzienlijk verlaagd (met 30%), maar moest eenmalig een boeterente betaald worden van € 38 mln. Dit bedrag wordt versneld afgelost (in 5 jaar).'

De schuld van € 313 miljoen die was aangegeven tijdens de begroting 2014-2017 deze winter klopte niet met de cijfers die wij eerder hadden opgevraagd. (zie voorgaand artikel)

Eind 2012 deelde de gemeente aan de redactie namelijk mee dat de schuld bijna op € 306 miljoen stond, wat neerkomt op een stijging van bijna € 50 miljoen in 3 jaar tijd.

Reken daarbij de totale uitgaven in 2013 van bijna € 30 miljoen in de grote lijnen, de kleinere bedragen niet meegerekend, dan komen we rond de € 340 miljoen uit.

De afgelopen 4 jaar is dus 340 - 257,4 = ruim € 80 miljoen gepind bij de BNG met de gemeentelijke creditcard. Ten opzichte van de inkomsten van € 225-235 miljoen jaarlijks een begrotingstekort 8,5% gemiddeld per jaar.