8000 incidenten op COA-locaties in 2015

Rijksoverheid

Den Haag 30.01.2016 - Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag een overzicht naar de Tweede Kamer

gestuurd van alle meldingen van het COA en de politie over incidenten op en rondom COA-locaties.

In het overzicht staat dat bij het COA in 2015 ruim 8000 meldingen zijn geregistreerd. Bij ruim 5000 ging het om overtredingen van de huisregels van het COA, zoals het niet schoonmaken van de eigen kamer, de brandmelder afplakken, of geluidsoverlast. Bij ruim 1300 meldingen van het COA ging het om fysieke agressie zoals schoppen of slaan. De meldingen zijn naar aard en omvang dus zeer divers.

In totaal heeft de politie 4460 meldingen op COA-locaties geregistreerd. De meldingen zijn ook hier zeer uiteenlopend. Het soort incidenten dat de politie heeft genoteerd, varieert van verloren ID-papieren, diefstal en overlast tot bijvoorbeeld drugs, grote vechtpartijen of mensenhandel. Ook zitten er loze meldingen bij. In die gevallen is de politie wel opgeroepen, maar bleek assistentie door de politie niet (meer) nodig.

Bijna 60.000 asielzoekers naar Nederland in 2015

De meldingen door het COA en door de politie kunnen niet bij elkaar worden opgeteld omdat er sprake is van dubbelingen doordat COA en politie soms van hetzelfde incident in hun eigen systemen een melding hebben gemaakt.

In absolute aantallen zijn er in 2015 meer meldingen bij het COA gedaan dan in 2014 (ruim 8000 vs ruim 4000). Zoals bekend is ook de bezetting op COA-locaties sterk toegenomen van bijna 25.000 begin 2015 tot ruim 47.000 eind 2015. Naar verhouding laten de cijfers het afgelopen jaar dus geen uitzonderlijke stijging van het aantal incidenten zien dat het COA heeft geregistreerd.

Dijkhoff is terughoudend in het trekken van conclusies over de cijfers. ,,Ik wil er transparant in zijn, iedereen mag ze zien. Vergelijkingen maken met andere plaatsen of groepen zal ik niet doen. Die gaan per definitie mank.”

De staatssecretaris onderstreept dat elk incidenten er eentje teveel is. ,,Bij u en mij in de straat, maar ook op COA-locaties. Daarom grijpt het COA ook direct in als er iets aan de hand is. Medewerkers zullen proberen te de-escaleren, maar als dat niet snel genoeg lukt, wordt net als in een gewone wijk de politie gebeld, en die gaat er dan op af.’’

Dijkhoff beloofde de Tweede Kamer eerder al dat hij de cijfers over meldingen op en rondom COA-locaties voortaan elk half jaar openbaar zal maken.