Aanbesteding nieuw gemeentehuis

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/01/2014 18:05 - Gewijzigd op 21/01/2014 18:07

Westland 21.01.2014 - De aankondiging van de aanbesteding voor het nieuwe gemeentehuis van Westland is op 20 januari jl. gepubliceerd...

via de nationale aanbestedingswebsite www.tenderned.nl. Het publiceren van de aankondiging is de formele start van de aanbestedingsprocedure om te komen tot een Publieks-en Bestuurscentrum op de Verdilaan en een kantoor op de Tiendweg in Naaldwijk.

De aankondiging zelf omvat summiere informatie omtrent de bouwplannen. Informatie over onder andere de scope van het project en globale eisen aan de nieuwbouw, zijn te vinden in het reeds in november 2013 bij de vooraankondiging gepubliceerde ‘Ambitiedocument’. Bij de aankondiging is ook de ‘Selectieleidraad’ gepubliceerd. Hierin is uitgebreide informatie opgenomen over het selectieproces. Er zal onder meer gekeken worden naar ervaring.

Na de publicatie van de aankondiging hebben geïnteresseerde partijen 30 dagen de tijd een inschrijving in te dienen. Op 20 februari 2014 sluit de inschrijvingstermijn en start de beoordeling van de inschrijvingen door de selectiecommissie van de gemeente. (foto archief)

Zoals in de raadsvergadering op 30 oktober 2013 is besloten wordt een vertegenwoordiging van de raad betrokken bij de selectieprocedure.

Het college van burgemeester en wethouders roept lokale ondernemers op om ook mee te doen in de aanbesteding.