Aandacht voor groen en water in het Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/04/2018 08:01 - Gewijzigd op 15/04/2018 08:12

Westland 15.04.2018 - Op vrijdag 13 april heeft een delegatie van Natuurpunt Westland een gesprek gehad met de informateur de heer Martin Buitelaar over het belang

van meer aandacht voor groen en natuur in Westland. Tijdens het gesprek is het Herstelplan Groen en Natuur 2018 – 2022 voor de Gemeente Westland overhandigd. Hierin staan alle wensen die Natuurpunt Westland heeft die essentieel zijn om het Westland te vergroenen, verduurzamen en verbeteren.

Enkele kernpunten uit het gesprek met de informateur: Het herstelplan groen en natuur vormt een leidraad voor nieuw beleid; aanstellen van een aparte wethouder groen en natuur; de kustvisie zoals was besproken aanvaarden; actief dierenbeleid/bescherming en in elke wijk voortaan meer groen en een park.

Bomen aan de Stokdijkkade worden gesnoeid

Natuurpunt Westland Is een burgerinitiatief en zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wil bescherming van flora en fauna en aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven.

De partners van Natuurpunt Westland zijn: KNNV afdeling Delfland, Groei & Bloei Westland, Werkgroep Leefbos Westland en de werkgroep Bescherm de Westlandse kust. Daarnaast is er een nauwe nauwwerking met regionale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.

De woordvoerder voor Natuurpunt Westland is Geert van Poelgeest

Het herstelplan voor groen en water is ook te vinden op

https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/activiteiten-nieuw

https://westland.groei.nl/index.php?id=93462

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema. In 2018 is het thema Bescherm de natuur in je eigen omgeving. Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken. En is partner van Natuurpunt Delfland en Westland

Wat is en doet Groei en Bloei

Groei & Bloei Westland is een vereniging van liefhebbers van tuinen en tuinieren. De vereniging is één van de 130 afdelingen door heel Nederland en België, elk met een eigen bestuur. Zij organiseren door het jaar heen activiteiten, variërend van lezingen en workshops tot excursies en korte reizen naar mooie tuinen.