Aanleg fietstunnel bij de Poelzone

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/07/2013 14:49 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Monster 11.07.2013 - Het college van burgemeester en wethouders wil ruim € 1,1 miljoen investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de N211.  

Hierdoor komt een verbinding tot stand tussen het aan te leggen fietspad door de Poelzone en het reeds bestaande duinfietspad. Realisatie van de tunnel draagt bij aan het verder vergroten van de veiligheid van fietsers in Westland. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen.

De Poelzone moet de komende jaren veranderen in een modern, duurzaam glastuinbouwgebied met een groen-blauwe verbinding en innovatieve woonconcepten. Langs de Vlotwatering en de Monsterse vaart wordt een nieuwe groene recreatieve verbinding aangelegd en komen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. “Een uniek project”, aldus verantwoordelijk wethouder Theo Duijvestijn (planontwikkeling), “waarbij het versterken van de economie hand in hand gaat met het verhogen van de attractieve waarde van dit gebied.”

Veilig en door het groen naar het strand

Vanaf de kust wordt een regionaal fietspad aangelegd, waardoor het mogelijk wordt om veilig en door het groen vanuit Naaldwijk en ’s-Gravenzande naar het strand te fietsen. Deze verbinding is onderdeel van de route Arendsduin-Staalduin, zoals opgenomen in het Westlands Verkeer en Vervoerplan.

Op langere termijn moet de fietsverbinding ook aansluiten op Midden-Delfland. Wethouder Bram Meijer (verkeer en vervoer) benadrukt het belang van de nieuwe fietstunnel onder de N211. “Het Westlandse wegennet is zeer vol. Fietsers vormen een kwetsbare groep weggebruikers. Het vergroten van de fietsveiligheid is een belangrijk speerpunt van dit college en de nieuwe fietstunnel levert hieraan een bijdrage.” Door de aanleg van de nieuwe fietsverbinding wordt themapark De Westlandse Druif goed bereikbaar voor fietsers.

Start aanleg in 2014

Als de gemeenteraad heeft besloten om geld beschikbaar te stellen, wordt de uitvoering van het werk aanbesteed. De uitvoering start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014. Begin 2015 moet de tunnel klaar zijn. De verbinding tussen het kustfietspad en de tunnel ligt er dan al. Het fietspad tussen de tunnel en ’s Gravenzande is – samen met het natuurgebied – eind 2015 klaar.